ALLIANSLOPPET 2017 PM/DELTAGARINFORMATION

SENAST UPPDATERAD 2017-12-22

Tävlingsdag

Tävlingsdag är lördag 25 augusti 2018

Anmälan

Efteranmälan

OBS! ENDAST MOTIONSKLASSER!

Efteranmälan kan göras i tält vid Allianslopps-arenan:


Fredag 25 augusti, kl 14:00-21:00

Lördag 26 augusti, kl 07:00-08:30


Kostnad: 700:-. Swish eller kontant betalning.

Skriftliga resultat från något av loppen i Vasaloppets seedningstabell krävs för eventuell seedning.

Alliansloppsarenan

Arenan med start och mål är i fallområdet i Trollhättan vid Hansenplatsen och Tunet.

Dusch/ombyte

Dusch tillhandahålls i Arena Älvhögsborg (ca 1 km från start och mål) och är öppet mellan kl 09:00 – 18:00.

Toaletter

Toaletter finns vid start och målområdet.

Väskinlämning

Väskinlämning sker på utmärkt plats i start/målområdet.

Informationstavlor

Informationstavlor finns vid Allianslopps-arenan.

Starten

Startfållorna är placerade på Oscarsbron vid Alliansloppsarenan.
Fållorna kommer att vara uppmärkta med nummerserier.

Starttider/klasser


 • 10:45

  INLINES MOTION 16 KM

 • 11:00

  HERRAR MOTION 48 KM
  DAMER MOTION 48 KM

 • 11:15

  HERRAR MOTION 32 KM
  DAMER MOTION 32 KM

 • 11:30

  HERRAR MOTION 16 KM
  DAMER MOTION 16 KM

 • 14:20

  DAMER (D21-) TÄVLING 48 KM
  DAMER JUNIOR (D17-20) TÄVLING 32 KM

 • 14:35

  HERRAR (H21-) TÄVLING 48 KM
  HERRAR JUNIOR (H17-20) TÄVLING 32 KM

Vid för få deltagare kan klasser slås samman.

OBS!
Nytt startförfarande infört för starttider/klasser med många åkare.

I syfte att bland annat minska incidenter med stavbrott och erhålla en mer personlig resultattid har vi infört ett nytt startförfarande för årets Allianslopp.

Inom respektive starttid/klass kommer vi för de starttider/klasser där antalet åkare är stort med en minuts mellanrum starta två och två startled. Se startlistan för detaljer.

Exempel: För Herrar Tävling 48 km och Herrar Juniorer Tävling 32 km kommer startled 1 och 2 att starta kl. 14:35, startled 3 och 4 kl. 14:36, startled 5 och 6 kl. 14:37 osv.

SAMTLIGA åkare inom en starttid/klass skall i god tid stå uppställda för start i respektive startled. Efter första start i sin starttid/klass rullar samtliga kvarvarande startled fram så att de främsta i nästkommande två startled står vid startlinjen. När dessa har startat rullar kvarvarande startled fram i väntan på sin start.

Det är gott om tid att förflytta sig, så ta det lugnt, visa hänsyn och följ funktionärernas instruktioner.

Nummerlappar

Nummerlapp och tidtagningschip hämtas i tält vid Allianslopps-arenan.

Öppet:
Fredag 25:e augusti kl 14:00-21:00
Lördag 26:e augusti kl 07:00 – 10:00
(Motion) respektive kl. 13:30 (Tävling)

Nummerlapp skall bäras på mage och rygg och får inte vikas.
Toppseedade i tävlingsklasserna skall även bära nummerlapp på benet.
Tidtagningschip skall fästas enligt instruktion som medföljer chipet.

Stavlängd

Stavlängden får högst vara 83 % av skidåkarens kroppslängden (se även Tävlingsform/tävlingsregler nedan) och kontrollmätning kommer erbjudas i samband med nummerlappsutdelningen.
Kontroller kommer även utföras innan start och efter målgång.

OBS!
Tillåten stavlängd har förändrats gentemot tidigare versioner av PM efter förändring av reglerna av Internationella Skidförbundet (FIS) och Svenska Skidförbundet (SSF).

Lagledarmöte

Ledare och tävlande är välkomna till tävlingsinformation på Scandic Swania lördag 26 augusti, kl. 09:00

Startlista

Startlista publiceras på alliansloppet.se och anslås på start/målområdet.

Alliansloppet startlista TBA

Seedning

Seedning baseras på:

 • Ski Team Sweden Roll Cup (före Integra Sprint Race och Sting Hill Race)
 • World Classic Tour
 • FIS-poäng
 • Tider på förra årets Allianslopp samt årets Vasalopp.
 • Därutöver har arrangören rätt att seeda ”wildcards”.

Om ställningen i Ski Team Sweden Roll Cup förändras efter Integra Sprint Race och Sting Hill Race kommer top 5 i respektive klass att flyttas fram av arrangören på tävlingsdagen.

Eventuell omseedning kan göras vid Tävlingsexpeditionen på Hotell Scandic Swania, Storgatan 47-49.

Öppettider:
Fredag kl 21:00–22:00
Lördag kl 12:00–13:00

Skriftliga resultat från något av loppen i Vasaloppets-seedningstabell krävs.

Låneskidor

ALLA åkare seedade till första startled i Herrar/Damer Tävling 48 km kommer att förses med skidor från Alliansloppet/SkiGo.

OBS!
För oförutsedda händelser så rekommenderas dessa åkare att ha med sig egna skidor till Trollhättan.

Låneskidor får testas:

 •  Fredag 25 augusti, kl 16:00- 19:00
 •  Lördag 26 augusti, kl 09:00-11:00

vid kyrkan c:a 200 m söder om målet (skyltning vid Allianslopps-arenan).
Skidorna märks med åkarens startnummer och lämnas åter in för att erhållas i startområdet av Alliansloppet/SkiGo på tävlingsdagen på väg ut på Oscarsbron.

Respektive åkare hämtar själv sina låneskidor på väg till start.

OBS!
Det är respektive åkares ansvar att hämta och ta med låneskidorna till startledet.

Start- och resultatlista

Startlista och resultatlista anslås vid Allianslopps-arenan samt publiceras här på alliansloppet.se

Prisutdelning

Prisutdelning sker efter att officiell resultatlista publicerats, ca kl 16:30.
Prisutdelningen annonseras av speaker.
Prisutdelning sker på stora scenen i målområdet.

Priser

Placering 1-3 i Herrar/Damer Tävling 48 km
Placering 1-3 i Herrar/Damer Juniorer Tävling 32 km
För erhållande av prispengar förväntas segrare i Herrar Tävling 48 km samt Damer Tävling 48 km närvara för ceremoni under banketten på kvällen efter loppet.

Spurtpriser (se nedan)

Ski Team Sweden Roll Cup: Se skidor.com/Grenar/Rullskidor/Tavling/SkiTeamSwedenROLLCup/.

Guide Word Classic Tour delar ut ett hederspris Athlete of the Day.

Specialpriser i de interna sponsorklasserna: Startled Diwiton samt Standby Blue Light Challenge och Polis-SM.

Banan

Banan följer samma sträckning som 2016 (se separat karta längst ned på sidan). Banan är tydligt uppmärkt och banvakter finns i alla stora korsningar.

OBS!
Vanliga trafikregler gäller – vägarna är EJ avstängda.
Träning på banan sker på egen risk – ingen åkning på banan från 5 minuter innan start (”Clear course”).
Gäller även ledare, servicepersonal och supporters.

Banmarkering

Banmarkering med sprejade pilar på asfalten, pilar på stolpar, plastband och banvakter.
Kilometerskyltar visar åkt sträcka från start.

Varvning och mål

 • Varvning sker vid start/målområdet-
  Håll höger sida av refug vid varvning och vänster sida vid målgång.
  Banan kommer vara separerad från refug c:a 150 meter innan mållinjen fram till mållinjen.
  Målgång i fel fålla kan medföra diskvalificering.
 • Observera att varvade åkare skall hålla till höger.
  När man blir passerad av elittåkarna skall varvad åkare stå stilla samt vid anmodan från funktionär/polis/jury.
  Gäller hela banan.

Spurtpris

Det finns totalt fyra spurtpriser till bästa dam och herr i Herrar/Damer Tävling 48 km.
Det första är ett kombinerat spurtpris vid varvning på första respektive andra varvet, där en bonus utfaller om samma åkare vinner spurtpriset på båda varven.
Det tredje ligger i mitten på ”startbacken” på andra varvet och det fjärde ligger mitt på banan i backen efter Båbergsrondellen på tredje varvet, vid dessa spurtprisen räknas även Sprint-poängen för Guide World Classic Tour (se kartan nedan).
Kamera kommer att finnas på plats.

Tävlingsform/tävlingsregler

 • Tävlingen genomförs i klassisk teknik, all annan åkning är förbjuden och medför diskvalifikation.
  Utmed banan finns funktionärer som kontrollerar åktekniken med video.
  Tävlingen kommer att TV-sändas och en kontrollant kommer att följa TV-bilderna och kommer att ha möjlighet att diska åkare i efterhand.
 • Tävlingen sker enligt Svenska Skidförbundets regler.
 • Alliansloppet ingår i Ski Team Sweden ROLL Cup. Se länk: Inbjudan/regler till cupen .
 • Alliansloppet ingår i Guide Word Classic Tour. Se länk: worldclassictour.se
 • Tävlingen följer Svenska Skidförbundets rekommendationer gällande träningshjul vid rullskidtävlingar.
  Läs mer om hjul här
 • Minst ett hjul på varje skida måste vara utrustat med backspärr.
 • Hjälm och glasögon är obligatoriskt.
 • Stavlängden får högst vara 83 % av skidåkarens kroppslängd. (se ICR 2017, paragraf 343.8.1 på SSF:s hemsida.)
  Kroppslängden mäts med skidpjäxorna påtagna när åkaren står på en plan yta. Stavlängden mäts från stavspetsen upp till handremmens överkant där den fäster i handtaget.
 • Deltagande sker på egen risk och varje anmälan är personlig och kan inte överlåtas.
  Åkning sker på allmänna vägar och vanliga trafikregler gäller – Håll till höger.

Brutet lopp

Om du är tvungen att bryta loppet måste du av säkerhetsskäl informera funktionärerna på arenan vid målområdet.
Om du inte anmäler i målet att du bryter betraktas du vara ute i banan och eftersök kommer att ske.
Du får INTE passera mållinjen med chip om du bryter.

Åktidsbegränsning/”Repet”

Av säkerhetsskäl kommer utpassering på ett nytt varv på banan att stängas cirka kl 13:45 för motionsklasserna och kl 16:50 för tävlingsklasser.

Vätska

Vätska kommer att finnas på två ställen på banan Båberg (mitt på varvet) samt start och målområde.
Privat langning kommer endast att vara tillåtet i utmärkta zoner (se karta nedan).
Langning utanför dessa leder till diskning.
Endast ”stående langning” tillåten (ej springa/cykla med åkare).

Lånestavar

Om olyckan är framme och din stav skadas erbjuder vi lånestavar vid två stavdepåer, en vid toppen på ”startbacken” och den andra mitt på banan i backen efter Båbergsrondellen (se kartan nedan).

Dessutom kommer tre stycken ”stavbilar” följa herr- respektive dam-täten i 48 km-tävlingsklasserna – åkare söker själva upp dessa (åker upp parallellt) för att erhålla stav.
 När en åkare väljer att ta en stav av en funktionär noteras åkarens namn.
 Stav skall återlämnas på avsedd plats i start/målområde (där Nummerlappsutdelningen sker/skedde).
 Om inte detta sker kommer åkare att faktureras för staven. Resterande del av trasiga stavar skall i möjligaste mål kunna återfås men här kan vi inte lämna några garantier (där Nummerlappsutdelningen sker/skedde).

Privat stavutdelning kommer endast att tillåtas i markerade zoner (”coaching zone” se karta i botten av sidan). 
Stavutdelning utanför dessa zoner leder till diskning.

Materialkontroll

Materialkontroll kommer att ske genom stickprov före loppet.
Efter loppet kommer de 200 första åkarna kontrolleras och därefter stickprov på övriga.
Utmed banan kommer vi filma vissa partier.
Samtliga funktionärer har rätt/skyldighet att rapportera åkare som har ”onormal” fart och dessa åkare kommer att kontrolleras extra efter loppet.
Otillåten utrustning/material medför diskning.

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns på Alliansloppsarenan och i bil utmed banan.
Räddningstjänst och funktionärer är informerade.
Om du behöver hjälp av sjukvårdspersonal ta dig antingen till Allianslopps-arenan eller kontakta en funktionär som tillkallar hjälp.
Har du egen telefon kan du alltid ringa 112.
Banvakterna är utrustade med första förband.

Försäkring

Deltagare som är medlemmar i klubb ansluten till Svenska skidförbundet (SSF) har ett visst försäkringsskydd.
Övriga deltagare är försäkrade via sin anmälan i Alliansloppet.

Protest

Eventuella protester skall inlämnas till tävlingssekreteraren senast 15 min efter att inofficiell resultatlista anslagits på resultattavlan, kostnad SEK 500.

Tävlingsledare och övriga funktionärer

 • Tävlingsledare: Mikael Jakobsson
 • Tävlingssekreterare: Johannes Jillerö
 • Banchef/säkerhetschef: Martin Sandin

Jury

 • FIS TD Erik Björnelind
 • Ass. TD Annika Dahlman
 • Mikael Johansson
 • Martin Eckervad
 • Mikael Jakobsson

Tävlingsexpedition

Expeditionen finns på Hotell Scandic Swania, Storgatan 47-49

Öppettider:
Fredag kl 11:00–22:00
Lördag kl 07:00–17:00

Säkerhet

Ändring av PM/Deltagarinformation

Informationen i detta PM kommer kompletteras/uppdateras, var därför uppmärksam på förändringar och läs detta PM nära in på loppet – senaste informationen finns alltid här på alliansloppet.se.

Banan


Kartan senast uppdaterad 19 augusti 2017
Ladda ned kartan som JPG .

Höjdprofil


Dela ditt Alliansloppet LIVE!

Låt familj och vänner följa och stötta dig under ditt Alliansloppet.

I år har alla möjligheten att använda RaceONE, appen som ger dig möjlighet till LIVE-tracking, LIVE-video och officiella resultat under hela ditt lopp.

Med hjälp av GPS:en i din mobil kan familj och vänner följa dig under hela loppet. Även om du inte tar med telefonen kan dina nära och kära fortfarande följa dig via RaceONE men då endast via de officiella mellantiderna, vilket innebär ingen LIVE-tracking.

Publik och funktionärer, hjälp gärna till att förhöja upplevelsen av loppet genom att LIVE-filma deltagarna. Detta gör du enkelt direkt i RaceONE-appen!


Så här gör du:

 • Ladda ner

  RaceONE finns för Iphone och Android.
  Läs mer på raceone.se

 • Anmäl dig

  Starta appen, gå in på rätt lopp och anmäl dig.

 • Dela

  Berätta för familj och vänner om RaceONE så att de kan följa dig live.

 • Starta

  Aktivera loppet i RaceONE innan start.
  Ta med mobilen när du åker, starten går automatiskt när du passerar startlinjen.


TILL RACEONE


Alliansloppets nyhetsbrev

Nyheter och viktig information direkt till din inbox.
Prenumerera!