ALLIANSLOPPET ACTION WEEK

Alliansloppet • Säkerhet

Sportmannaskap är något vi prioriterar högt och du är en del av den!
Genom att var och en håller ett högt sportmannaskap i och under tävlingen ser vi tillsammans till att undvika olyckor och sprida en god kultur inom sporten.

För att undvika olyckor i Alliansloppet gäller följande:

 • Använd godkänd hjälm och skyddsglasögon.
 • Följ direktiv från polis och Alliansloppets funktionärer.
 • Använd hjul och övrig utrustning godkänd av Alliansloppet.
 • Under loppet, håll till höger på vägen och hindra aldrig någon med vilje som vill köra om dig.
 • Sakta ner i god tid innan skarpa kurvor!
 • Det är inte tillåtet att köra till och från langningszonerna på tävlingsbanan under loppet.
  Det är tillåtet att parkera bil och förare vid zonen om det kan ske utan att det stör åkare eller inkräktar på banan och åka därifrån när loppet är över. Vi rekommenderar att ni parkerar bilen på lämplig plats eller anvisade parkeringsplatser och promenerar in till langningszonerna.
 • Alliansloppet tillhandahåller extra stavar vid langningszon start/mål samt Båberg.
 • Langning av dricka, stavar mm får ej ske utanför uppmärkta zoner..
 • Om en olycka inträffar är det din skyldighet att stanna och kontrollera om den skadade klarar sig själv eller behöver hjälp. Vid mindre skador ring Alliansloppet säkerhet:
  +46 (0)767 84 31 46.
  Ring 112 och begär ambulans om det är akut.
 • Om en allvarlig olycka inträffar kommer loppet att pausas. Stanna på din plats och bilda ett led i den ordning du hade när olyckan inträffade. Avvakta order från tävlingsledningen och ev. omstart.

OLYCKA NIVÅ 1

Mindre olycka mellan åkare, omplåstring. Tävlingen fortsätter.

OLYCKA NIVÅ 2

Hjärtattack eller liknande, personen mår dåligt men är vid liv. Tävlingen fortsätter.

OLYCKA NIVÅ 3

Allvarlig trafikolycka med fordon inblandade, i värsta fall dödsfall. Tävlingen kommer att pausas omedelbart. Tävlingsledning tillsammans med polisen kommer att besluta om ev. omstart eller att avbryta tävlingen.