ALLIANSLOPPET ACTION WEEK

GKN-loppet • PM/Deltagarinformation

SENAST UPPDATERAD 2018-12-18

Tävlingsdag

Tävlingsdag är torsdagen den 15 augusti 2019.

Anmälan och Efteranmälan

Anmälan av GKN-loppet 2019 är öppnad!

Sista dagen för anmälan är den 14 augusti.

Möjlighet till efteranmälan finns på Alliansloppsarenan torsdagen den 15 augusti kl TBD.

Kontant betalning eller Swish.

Man kan hämta nummerlappar från kl.13 till start.

Alliansloppsarenan

Arenan med start och mål är i fallområdet i Trollhättan vid Hansenplatsen och Tunet.

Parkering

Samåk gärna eller åk kommunalt.
Parkering anordnad av arrangör finns vid Slättbersgbanan samt Folkets Park.
Se karta i botten av sidan.

Dusch/ombyte

Dusch tillhandahålls i Arena Älvhögsborg ca 1 km från start och mål.
Tider: 17:00-21:00

Toaletter

Toaletter finns vid start-/målområdet.

Väskinlämning

Sker på utmärkt plats i start-/målområdet.

Information

Information ges vid nummerlappsutdelningen samt på informationstavlor vid Alliansloppsarenan.

Nummerlappsutdelning/efteranmälan

OBS!
Nummerlappsutdelning samt efteranmälan sker på Alliansloppsarenan den torsdag 15 augusti mellan kl. 13:00-18:00.
Nummerlappen placeras på bröstet och rygg samt får ej vikas. Kom i god tid då kö kan uppstå.

Starten

Starten är placerad vid Hansenplatsen mitt i Allianslopps-arenan som kombinerad start och mål.
Gemensam start kl. 18:45.
Löpare skall vara uppställda i startfållan 10 min innan start.

Starttider

18:45

Start- och resultatlista

Startlista och resultatlista anslås vid Alliansloppsarenan samt publiceras här på alliansloppet.se

Tidtagning/chip

Tidtagning sker med hjälp av chip. Inget chip = ingen tid eller resultat.
Chip sitter på en av nummerlapparna som finns i startpåsen.
Om du bryter får du absolut inte passera mållinjen.

Banan

Banan går från starten via Spikön, Tågbron, Strandgatan, över Gärdhemsvägen och längs med kanalen ner till övre slussområdet där man passerar över slussen. Vidare tillbaka till Hansenplatsen via grusstigen på västra sidan av kanalen.
Banan är tydligt uppmärkt och banvakter finns i alla större korsningar.
Två distanser: 5 eller 8 km.
OBS! Vanliga trafikregler gäller – vägarna är EJ avstängda.

Banmarkering

Banmarkering med skyltar och pilar på stolpar, koner, plastband och banvakter.

Vätska

Vätska kommer att finnas på två ställen på banan – Innovatum (mitt på varvet) samt vid start/målområde.

Brutet lopp

Om du är tvungen att bryta loppet måste du av säkerhetsskäl informera funktionärerna på arenan vid målområdet. Om du inte anmäler i målet att du bryter betraktas du vara ute i banan och eftersök kommer att ske.
Du får INTE passera mållinjen med chip om du bryter.

Maxtid

Av säkerhetsskäl finns en maxtid satt till 2:30 timmar.

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns på Alliansloppsarenan. Räddningstjänst och funktionärer är informerade. Om du behöver hjälp av sjukvårdspersonal ta dig antingen till Alliansloppsarenan eller kontakta en funktionär som tillkallar hjälp. Har du egen telefon kan du alltid ringa 112.

Prisutdelning

Prisutdelning för 8km-loppet kommer ske kl 20.00 på Alliansloppsarenan.

Försäkring

Deltagare som är medlemmar i klubb ansluten till Svenska skidförbundet (SSF) har ett visst försäkringsskydd. Övriga deltagare är försäkrade via sin anmälan i Alliansloppet.

Tävlingsledning och övriga funktionärer

  • Tävlingsledare: Ulrika Nilsson
  • Banchef/säkerhetschef: Magnus Eriksson

Ändring av PM/Deltagarinformation

Informationen i detta PM kan ändras med kort varsel, var därför uppmärksam på förändringar och läs detta PM nära in på loppet – senaste versionen finns här på alliansloppet.se.

Banan