ALLIANSLOPPET PM/DELTAGARINFORMATION 2016

SENAST UPPDATERAD 2016-08-25

Tävlingsdag

Tävlingsdag är lördag 27 augusti 2016

Anmälan

Efteranmälan

OBS! ENDAST MOTIONSKLASSER!

Efteranmälan kan göras i tält vid Allianslopps-arenan:
Fredag 26 augusti, kl 14:00-21:00
Lördag 27 augusti, kl 07:00-08:30

Kostnad: 700:-, Swish eller kontant betalning.

Alliansloppsarenan

Arenan med start och mål är i fallområdet i Trollhättan vid Hansenplatsen och Tunet.

Dusch/ombyte

Dusch tillhandahålls i Arena Älvhögsborg (ca 1 km från start och mål) och är öppet mellan kl 09:00 – 18:00.

Toaletter

Toaletter finns vid start och målområdet.

Väskinlämning

Väskinlämning sker på utmärkt plats i start/målområdet.

Informationstavlor

Informationstavlor finns vid Allianslopps-arenan.

Starten

Startfållorna är placerade på Oscarsbron vid Alliansloppsarenan.
Fållorna kommer att vara uppmärkta med nummerserier.

Starttider/klasser


 • Connector.

  10:45

  INLINES MOTION 16 KM

 • Connector.

  11:00

  HERRAR MOTION 48 KM
  DAMER MOTION 48 KM

 • Connector.

  11:15

  HERRAR MOTION 32 KM
  DAMER MOTION 32 KM

 • Connector.

  11:30

  HERRAR MOTION 16 KM
  DAMER MOTION 16 KM

 • Connector.

  14:20

  DAMER (D21-) TÄVLING 48 KM
  DAMER JUNIOR (17-20) TÄVLING 32 KM

 • Connector.

  14:35

  HERRAR (H21-) TÄVLING 48 KM
  HERRAR JUNIOR (17-20) TÄVLING 32 KM

Vid för få deltagare kan klasser slås samman.

Nummerlappar

Nummerlapp och tidtagningschip hämtas i tält vid Allianslopps-arenan.

Öppet:
Fredag 26:e augusti kl 14:00-21:00
Lördag 27:e augusti kl 07:00 – 10:00
(motion) resp 13:30 (Tävling/Elit)

Nummerlapp skall bäras på mage och rygg och får inte vikas.
Elitklasser skall även bära nummerlapp på benet.
Tidtagningschip skall fästas enligt instruktion som medföljer chipet.

Lagledarmöte

Ledare och tävlande är välkomna till tävlingsinformation på Scandic Swania lördag 27 augusti, kl. 09:00

Startlista

Startlista publiceras på alliansloppet.se och anslås på start/målområdet.

Alliansloppet startlista 2016

De som anmält sig till någon av tävlingssklasserna (Herrar/Damer Tävling 48 km och Herrar/Damer Junior Tävling 32 km) och som har FIS-kod kommer att placeras i motsvarande elitklass – dessa deltager även i STS Roll Cup.

OBS!
Definitiv seedning till de främsta startleden kan inte göras förrän efter fredagens sprint- och backtävling då den ingår i STS Roll Cup (resultatet kan påverka seedningen). De åkare som påverkas kontaktas personligen.

Seedning/låneskidor

Seedning för ELIT/FIS-klasserna baseras på ställningen i:

 • Ski Team Sweden Roll Cup (före Integra Sprint Race och Sting Hill Race)
 • World Classic Tour
 • FIS-poäng
 • Tider på förra årets Allianslopp samt årets Vasalopp (gäller även Tävlingsklasserna).
 • Därutöver har arrangören rätt att seeda ”wildcards”.

Om ställningen i Ski Team Sweden Roll Cup förändras efter Integra Sprint Race och Sting Hill Race kommer top 5 i respektive klass att flyttas fram av arrangören på tävlingsdagen.

ALLA åkare i Herrar/Damer ELIT 48 km kommer att förses med skidor från Alliansloppet/SkiGo.

OBS!
För oförutsedda händelser så rekommenderas dessa åkare att ha med sig egna skidor till Trollhättan.

Låneskidor får testas:

 •  fredag 26 augusti, kl 17:00- 19:00
 •  lördag 27 augusti, kl 09:00-11:00

vid kyrkan c:a 200 m söder om målet (skyltning vid Allianslopps-arenan).
Skidorna märks med åkarens startnummer och lämnas åter in för att sedan placeras ut i startområdet av Alliansloppet/SkiGo på tävlingsdagen.

Start- och resultatlista

Startlista och resultatlista anslås vid Allianslopps-arenan samt publiceras här på alliansloppet.se

Prisutdelning

Prisutdelning sker efter att officiell resultatlista publicerats, ca kl 16:30.
Prisutdelningen annonseras av speaker.
Prisutdelning sker på stora scenen i målområdet.

Priser

Alliansloppet: Placering 1-3 i Herrar ELIT och Damer ELIT 48km
Placering 1-3 i Herrar/Damer Juniorer ELIT 32km

Spurtpriser (se nedan)

Ski Team Sweden Roll Cup: Se http://www.skidor.com/Grenar/Rullskidor/Tavling/SkiTeamSwedenROLLCup/Inbjudanregler2016/.

Word Classic Tour delar ut ett hederspris ”Athlete of the Day”.

Specialpriser i de interna sponsorklasserna: ”Källqvist Bygg AB” samt ”Standby Blue Light Challenge”.

Banan

Banan följer samma sträckning som 2016 (se separat karta längst ned på sidan). Banan är tydligt uppmärkt och banvakter finns i alla stora korsningar.

OBS!
Vanliga trafikregler gäller – vägarna är EJ avstängda.
Träning på banan sker på egen risk – ingen åkning på banan från 5 minuter innan start (”Clear course”).
Gäller även ledare, servicepersonal och supporters.

Banmarkering

Banmarkering med sprejade pilar på asfalten, pilar på stolpar, plastband och banvakter.
Kilometerskyltar visar åkt sträcka från start.

Varvning och mål

 • Varvning sker vid start/målområdet-
  Håll höger sida av refug vid varvning och vänster sida vid målgång.
  Banan kommer vara separerad från refug c:a 150 meter innan mållinjen fram till mållinjen.
  Målgång i fel fålla kan medföra diskvalificering.
 • Observera att varvade åkare skall hålla till höger.
  När man blir passerad av elittåkarna skall varvad åkare stå stilla samt vid anmodan från funktionär/polis/jury.
  Gäller hela banan.

Spurtpris

Det kommer att finnas två stycken spurtpriser på vardera 10 000 kr till bästa dam och herr i H/D Elit 48 km.
Det första ligger i mitten på ”startbacken” på varv två, det andra ligger mitt på banan i backen efter Båbergsrondellen på varv 3 (se kartan nedan).
Kamera kommer att finnas på plats.

Tävlingsform/tävlingsregler

 • Tävlingen genomförs i klassisk teknik, all annan åkning är förbjuden och medför diskvalifikation.
  Utmed banan finns funktionärer som kontrollerar åktekniken med video.
  Tävlingen kommer att TV-sändas och en kontrollant kommer att följa TV-bilderna och kommer att ha möjlighet att diska åkare i efterhand.
 • Tävlingen sker enligt Svenska Skidförbundets regler.
 • Alliansloppet ingår i Ski Team Sweden ROLL Cup 2016.
  Se Inbjudan/regler till cupen .
 • I Alliansloppet tillåts endast gummihjul – ”2:or” – samt Elpex PU 2.
  Se även SSF:s beslut
  Kontroll sker före start och efter målgång.
 • Alliansloppet ingår i Word Classic Tour.
  Se länk: worldclassictour.se
 • Minst ett hjul på varje skida måste vara utrustat med backspärr.
 • Hjälm och glasögon är obligatoriskt.
 • Deltagande sker på egen risk och varje anmälan är personlig och kan inte överlåtas.
  Åkning sker på allmänna vägar och vanliga trafikregler gäller – Håll till höger.

Brutet lopp

Om du är tvungen att bryta loppet måste du av säkerhetsskäl informera funktionärerna på arenan vid målområdet.
Om du inte anmäler i målet att du bryter betraktas du vara ute i banan och eftersök kommer att ske.
Du får INTE passera mållinjen med chip om du bryter.

Åktidsbegränsning/”Repet”

Av säkerhetsskäl kommer utpassering på ett nytt varv på banan att stängas cirka kl 13:45 för motionsklasserna och kl 16:50 för tävlingsklasser.

Vätska

Vätska kommer att finnas på två ställen på banan Båberg (mitt på varvet) samt start och målområde.
Privat langning kommer endast att vara tillåtet i utmärkta zoner (se karta nedan).
Langning utanför dessa leder till diskning.
Endast ”stående langning” tillåten (ej springa/cykla med åkare).

Stavar

Stavdepå kommer att finnas vid toppen på ”startbacken” samt mitt på banan i backen efter Båbergsrondellen (se kartan nedan).

Dessutom kommer tre stycken ”stavbilar” följa herr- respektive dam-täten i 48 km-tävlingsklasserna – åkare söker själva upp dessa (åker upp parallellt) för att erhålla stav.
När en åkare väljer att ta en stav av en funktionär noteras åkarens namn.
Stav skall återlämnas på avsedd plats i start/målområde (där Nummerlappsutdelningen sker/skedde).
Om inte detta sker kommer åkare att faktureras för staven.
Resterande del av trasiga stavar skall i möjligaste mål kunna återfås men här kan vi inte lämna några garantier (där Nummerlappsutdelningen sker/skedde).
Privat stavutdelning kommer endast att tillåtas i markerade zoner (”coaching zone” se karta i botten av sidan).
Stavutdelning utanför dessa zoner leder till diskning.

Materialkontroll

Materialkontroll kommer att ske genom stickprov före loppet.
Efter loppet kommer de 200 första åkarna kontrolleras och därefter stickprov på övriga.
Utmed banan kommer vi filma vissa partier.
Samtliga funktionärer har rätt/skyldighet att rapportera åkare som har ”onormal” fart och dessa åkare kommer att kontrolleras extra efter loppet.
Otillåten utrustning/material medför diskning.

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns på Alliansloppsarenan och i bil utmed banan.
Räddningstjänst och funktionärer är informerade.
Om du behöver hjälp av sjukvårdspersonal ta dig antingen till Allianslopps-arenan eller kontakta en funktionär som tillkallar hjälp.
Har du egen telefon kan du alltid ringa 112.
Banvakterna är utrustade med första förband.

Försäkring

Deltagare som är medlemmar i klubb ansluten till Svenska skidförbundet (SSF) har ett visst försäkringsskydd.
Övriga deltagare är försäkrade via sin anmälan i Alliansloppet.

Protest

Eventuella protester skall inlämnas till tävlingssekreteraren senast 15 min efter att inofficiell resultatlista anslagits på resultattavlan, kostnad SEK 500.

Tävlingsledare och övriga funktionärer

 • Tävlingsledare: Mikael Jakobsson
 • Tävlingssekreterare: Johannes Jillerö
 • Banchef/säkerhetschef: Patrik Ring/Daniel Cronblad

Jury

 • FIS TD Erik Björnelind
 • Ass. TD Annika Dahlman
 • Johan Ericsson
 • Martin Eckervad
 • Mikael Jakobsson

Tävlingsexpedition

Expeditionen finns på Hotell Scandic Swania, Storgatan 47-49

Öppettider:
Tisdag kl 16:00–22:00
Onsdag kl 8:00–12:30 och 16:00–20:00
Torsdag kl 16:00–20:00
Fredag kl 11:00–22:00
Lördag kl 07:00–17:00

Säkerhet

Ändring av PM/Deltagarinformation

Informationen i detta PM kommer kompletteras/uppdateras, var därför uppmärksam på förändringar och läs detta PM nära in på loppet – senaste informationen finns alltid här på alliansloppet.se.

Banan


Kartan senast uppdaterad 27 augusti 2016
Ladda ned kartan som JPG .

Höjdprofil

Alliansloppets nyhetsbrev

Nyheter och viktig information direkt till din inbox.
Prenumerera!