Seedning

Info Alliansloppet ELIT Kval

Detta år kommer upplägget för Alliansloppet se annorlunda ut gentemot tidigare år. Två olika start/tävlingar kommer att arrangeras: Alliansloppet OPEN, 16-30-48 km och Alliansloppet ELIT.

Alliansloppet ELIT begränsad till landslagsåkare, Visma Ski Classics Pro Team åkare och åkare med en aktiv FIS kod under 200 FIS distanspoäng. Arrangören innehar rätten att dela ut wildcard till både damer och herrar.

Alliansloppet ELIT kommer att arrangeras med en gräns på 150 deltagare (Max 100 män – max 50 damer, detta är baserat på deltagarfördelningen från tidigare upplagor. Antalet startplatser för damer kan tillkomma om intresset är stort för damklassen).

Det kommer att finnas en väntelista till Alliansloppet Elit för åkare med en aktiv FIS kod och under 200 FIS distanspoäng. Ansökan öppnar 11 juni 2021 och kommer stänga 20 augusti 2021. Efter detta datum kommer inga ansökningar att godkännas. Urvalet av åkare baseras sedan på bäst FIS poängranking. Väntelistan och en preliminär startlista publiceras den 21 augusti och den slutliga startlistan presenteras den 27 augusti efter lagledarmötet, dagen före Alliansloppet.

Deltagarna som är utvalda men inte kommer åka uppmanas att meddela arrangören att de inte ska delta så snart som möjligt (senast vid lagledarmötet). Tomma startplatser tilldelas de åkare som står näst i kö på reservlista. En reservlista skapas utifrån bäst FIS poängs ranking.

För att genomföra din ansökan måste du genomföra följande steg:

  1. Registrera dig till Alliansloppet OPEN 48 km.
  2. Registrera dig i Alliansloppet väntelista (gratis). (Aktiv FIS Kod och under 200 FIS distanspoäng)
  3. Om du blir utvald att åka flyttas du automatiskt från Alliansloppet OPEN till Alliansloppet ELIT.

Alliansloppets 2021 OPEN 48 km är seedningsgrundande för Vasaloppet*.

Din tid och placering från Vasaåket 2021 används endast som guide till seedning i det fall du inte har någon seedningsgrundande tid från Alliansloppet 2019 eller Vasaloppet 2021 eller 2020.

Läs under respektive Deltagarinformation för ytterligare information.

* Alliansloppet räknas ej som merit för seedning till elitled i Vasaloppet 2020. Seedning till elitled kan numer enbart ske på snö.

Vasaloppet officiellt seedningslopp

Frågor

För kontakt avseende seedning, vänligen kontakta: seedning@alliansloppet.se.

Alliansloppet seedningslopp 2021

Updated 2021-06-22

Seedning Table Alliansloppet 2021