Avstängningar

För att garantera säkerheten för deltagare, åskådare och trafikanter under Alliansloppet Action Week gäller tillfälliga trafikföreskrifter. Tillstånd har erhållits från Länsstyrelsen, Polisen och Trollhättan Stad efter en dialog med samtliga berörda myndigheter och Trafikverket. De begränsningar och avstängningar som görs, följer de lokala trafikföreskrifter som har upprättats för evenemanget.

Evenemangsområdet

Evenemangsområdet, som ligger på Åkersbergsvägen mellan Malgöbron och Kyrkbron (se karta), börjar byggas upp måndag 12/8.

Hastighetsbegränsning:

Under perioden 12/8 – 26/8 råder hastighetsbegränsning till 30 km/h.

Förbud mot fordonstrafik:

Under följande tider råder förbud mot fordonstrafik

15/8:                   17.30 – 21.00
16/8 – 18/8:     07.00 – 21.00
22/8:                  10.00 – 13.00
24/8:                  07.00 – 21.00

Det kommer att råda starkt nedsatt framkomlighet och vid vissa tidpunkter stängs trafiken av under evenemangen.
Se ytterligare information för respektive dag.

Torsdag 15/8 GKN-loppet och träning Longboard Downhill

Förbud mot fordonstrafik: Evenemangsområdet kommer att vara helt avstängt för trafik kl 17.30 – 21.00

Träning Longboard Downhill: På markerade sträckor av Landbergsliden och Kungälvsvägen får fordon inte föras kl 20.15 – 22.00.

Fredag 16/8 Integra Sprint Race, Sting Hill Race och Longboard Downhill

Integra Sprint Race: Bansträckningen ligger inom Evenemangsområdet som är avstängt för fordonstrafik kl 07:00 – 21:00.

Sting Hill Race och Longboard Downhill: På markerade sträckor av Kraftverksvägen, Kungälvsvägen, Landbergsliden och Åkersbergsvägen får fordon inte föras från kl 19:00 tills tävlingarna avslutas, dock senast kl 23.00.

Lördag 17/8 Barnloppet och Alliansloppet, rullskidor

Barnloppet: På markerade sträckor på Åkersbergsvägen få fordon inte framföras kl 13:00 – 15:30.

 

Alliansloppet, rullskidor:

På nedan markerade sträckor på Kungälvsvägen och på Landbergsliden mellan Åkersbergsvägen och Albertsvägen, får fordon inte framföras kl 9:30 – 16:15.

Edsvägen (2025/2028) mellan Kungälvsvägen och Båberg är endast öppen för norrgående trafik under hela tävlingen, ca kl 10:00 – 17:00.

Tillfällig avstängning

Inför elitåkarnas målgång är Vänersborgsvägen mellan NÄL-rondellen och Klaffbron avstängd ca 20 minuter mellan 15.20 och 15.50.
Dessutom råder förbud mot fordonstrafik i västlig riktning på Torggatan under denna tid.

Söndag 18/8 Alliansloppet City Trail

Bansträckningen går längs stigar och småvägar i fallområdet. Start och mål sker på Åkersbergsvägen.

Förbud mot fordonstrafik: Evenemangsområdet kommer att vara helt avstängt för trafik kl 14:00 – 17.30.

Onsdag 21/8 Klassjoggen

Förbud för fordonstrafik kl 12.00 – 15.00:

Parkstigen enligt kartbild

Strandgatan och ett körfält på Klaffbron


Parkeringsförbud:

Kl 11:00 – 15:00 råder parkeringsförbud på Strandgatan.

Torsdag 22/8 OCAB-loppet

Förbud för fordonstrafik: Evenemangsområdet kommer att vara helt avstängt för trafik kl 10:30 – 13.00

Lördag 24/8 Alliansloppet MTB

Oscarsbron och Landbergsliden kommer att vara avstängd kl 09:30-18:00. Boende på Västergärdet (söder om Kyrkbron) kommer att få bilpass som endast gäller på lördagen, för inpassering till sitt boende. Inpassering måste ske via Landbergsliden. Flaggvakter ger klartecken när passering kan ske.

Det kommer att finnas flaggvakter som tillfälligt stoppar trafik mellan Insikten och Hojumstunet när klungor och elit passerar vid varvning och för målgång.