Alliansloppet Action Week

Avstängningar

Information till boende och trafikanter utmed banorna

För att garantera säkerheten för deltagare, åskådare och trafikanter under Alliansloppet Action Week gäller tillfälliga trafikföreskrifter. Tillstånd har erhållits från Länsstyrelsen, Polisen och Trollhättan Stad efter en dialog med samtliga berörda myndigheter och Trafikverket. De begränsningar och avstängningar som görs, följer de lokala trafikföreskrifter som har upprättats för evenemanget.


Evenemangsområdet

Evenemangsområdet, som ligger på Åkersbergsvägen mellan Malgöbron och Kyrkbron (se karta), börjar byggas upp måndag 13/8.

Hastighetsbegränsning

Under perioden 13/8 – 27/8 råder hastighetsbegränsning till 30 km/h.

Förbud för fordonstrafik

Under tävlingshelgen 24/8 – 26/8 råder förbud för fordonstrafik 07:00 – 21:00

Image

Det kommer att råda starkt nedsatt framkomlighet och vid vissa tidpunkter stängs trafiken av under evenemangen. Se ytterligare information för respektive dag.