Skip to main content
Information

Alliansloppet Action Week skruvas om och växlar upp

By 17 december 2020No Comments
Alliansloppet växlar upp och Trollhättans Stad ökar sitt stöd och intresse för arrangemanget. – Vi ser flera delar som är till fördel för Trollhättan; Samhällsnyttan, ökad turism och ökat medialt värde, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

På onsdagseftermiddagen beslutade Trollhättans Stadshus AB (TSAB) och Trollhättans Stad om ett nytt avtal för stödet till Alliansloppet Action Week, vilket nu byter namn till Trollhättan Action Week. Namnbytet är strategiskt viktigt för att stärka Trollhättans platsvarumärke. Dessutom öppnar det upp för fler föreningar och aktörer att skapa egna event, cuper eller liknande under Trollhättan Action Week. Alliansloppet kommer dock att fortsätta vara det stora namnet och arrangemanget under veckan.

– Vi vill med vårt arrangemang bidra till Trollhättans attraktionskraft och idag fick vi besked att Trollhättans Stad vill gemensamt med oss växla upp och satsa för att sätta Trollhättan på kartan. Nu har vi ett nytt avtal signerat som visar att staden gillar det vi gör och tror på oss och det är vi oerhört stolta över. Vi ser med spänning fram emot vad vi kan skapa ihop framöver, säger Magnus Larsson, Alliansloppets grundare.

Stöd i tre delar

Trollhättans Stad kommer att mäta och följa Trollhättan Action Weeks utveckling ur tre olika aspekter:
1) Öka turismkronan – genom att stötta besöksnäringen med fler gästnätter, restaurangbesök och ökad handel.
2. Öka det mediala värdet – genom fler produktioner under fler dagar och ett större internationellt deltagande ökar chanserna för ett större medialt värde.
3. Öka samhällsnyttan – satsning på folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet. Klassjoggen, AO-loppet och GKN-loppet som även ger pengar till det lokala föreningslivet.

Stödet till Trollhättan Action Week blir 2,5 miljoner kronor samt 500 000kr till Klassjoggen, vilket motsvarar 25% av Alliansloppets totala sponsorintäkter.
– Det är denna summa vi kommer mäta mot det som Trollhättan får tillbaka genom samhällsnyttan, turistkronan och det mediala värdet. Vi vill se utveckling inom alla tre delar, säger Paul Åkerlund.

Mer delaktiga i utvecklingen

Genom det nya avtalet blir Trollhättans Stad också än mer delaktiga i utvecklingen av evenemanget.
– Alliansloppet sätter Trollhättan på kartan på ett mycket positivt sätt och vi har en ambition att använda Trollhättan Action Week som en viktig del i Trollhättans platsvarumärkesarbete och destinationsutveckling. Vi vet att det mediala värdet på årets arrangemang landade på ca 10 miljoner kronor och kan därmed konstatera att evenemang av denna storlek är ett betydande verktyg för utveckling och tillväxt, säger Anki Carlsson, näringslivsenheten, Trollhättans Stad.