< Tillbaka
GKN-Loppet 2020

Tävlingsinformation / PM

Senast uppdaterad 2020-08-08

Informationen i detta PM kommer kompletteras/uppdateras löpande, var därför uppmärksam på förändringar och läs detta PM nära in på loppet.

Tävlingsdatum

Tävlingsdag är torsdagen den 10 oktober 2020.

Alliansloppsarenan

Arenan med start och mål är i fallområdet i Trollhättan vid Hansenplatsen och Tunet.

Anmälan och Efteranmälan

Klasser och avgift:

Junior (under 21 år)
8km, 150 kr varav 50 kr går till vald förening.

Senior (över 21 år)
8km, 300 kr varav 180 kr går till vald förening.

För alla (utan tidtagning)
5 km, 100 kr varav  50 kr går till vald förening

Sista dagen för anmälan är 10 oktober.

Möjlighet till efteranmälan finns på Alliansloppsarenan torsdagen den 10 oktober kl. 13:00-18:30

Ingen efteranmälningsavgift. Kontant betalning eller Swish.

Parkering

Samåk gärna eller åk kommunalt. Ingen parkering vid start och mål.

Läs mer om parkering här.

Tävingsexpedition

Tävingsexpedition finns på Swania, ingång från Strandgatan.

Dusch/ombyte

Dusch tillhandahålls i Arena Älvhögsborg ca 1 km från start och mål.
Tider: 17:00-21:00

Toaletter

Toaletter finns vid start-/målområdet.

Väskinlämning

Sker på angiven plats vid start-/målområdet.

Information

Information ges vid nummerlappsutdelningen samt på informationstavlor vid Alliansloppsarenan.

Nummerlappsutdelning

OBS!

Nummerlappsutdelning sker på Alliansloppsarenan 10 oktober mellan kl. 13:00-18:00.
Nummerlappen placeras på bröst och rygg samt får ej vikas. Kom i god tid då kö kan uppstå.

Start- och målområde

Start- och målområdet är vid Hansenplatsen mitt i Alliansloppsområdet.

Starttider

Gemensam start 18.45
Löpare skall vara uppställda i starfållan 10 minuter innan start.

Start- och resultatlista

Startlista och resultatlista anslås vid Alliansloppsarenan samt publiceras här på alliansloppet.se

Tidtagning/chip

Tidtagning sker med hjälp av chip. Inget chip = ingen tid eller resultat.
Chip sitter på en av nummerlapparna som finns i startpåsen.
Om du bryter får du absolut inte passera mållinjen.

Banan

Banan går från starten via Spikön, Tågbron, Strandgatan, över Gärdhemsvägen och längs med kanalen ner till övre slussområdet där man passerar över slussen. Vidare tillbaka till Hansenplatsen via grusstigen på västra sidan av kanalen.
Banan är tydligt uppmärkt och banvakter finns i alla större korsningar.
Två distanser: 5 eller 8 km.
OBS! Vanliga trafikregler gäller – vägarna är EJ avstängda.

Banmarkering

Banmarkering med skyltar och pilar på stolpar, koner, plastband och banvakter.

Vätska

Vätska kommer att finnas på två ställen på banan vid Innovatum (mitt på varvet) samt vid start/målområde.

Brutet lopp

Om du är tvungen att bryta loppet måste du av säkerhetsskäl informera funktionärerna på arenan vid målområdet. Om du inte anmäler i målet att du bryter betraktas du vara ute i banan och eftersök kommer att ske.
Du får INTE passera mållinjen med chip om du bryter.

Maxtid

Av säkerhetsskäl finns en maxtid satt till 2:30 timmar.

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns på Alliansloppsarenan. Räddningstjänst och funktionärer är informerade. Om du behöver hjälp av sjukvårdspersonal ta dig antingen till Alliansloppsarenan eller kontakta en funktionär som tillkallar hjälp. Har du egen telefon kan du alltid ringa 112.

Prisutdelning

Prisutdelning för 8km-loppet kommer ske kl 20.00 på Alliansloppsarenan.

Försäkring

Deltagare som är medlemmar i klubb ansluten till Svenska skidförbundet (SSF) har ett visst försäkringsskydd. Övriga deltagare är försäkrade via sin anmälan i Alliansloppet.

Tävlingsledning och övriga funktionärer

  • Tävlingsledare: Ulrika Nilsson
  • Banchef/säkerhetschef: Magnus Eriksson