alliansloppet INFO OCH UPDATERING

Senast updatering:
2021-04-26

Vi jobbar för att genomföra ett Covid-19 säkert evenemang. Vi har nämligen tagit fram en strategi för olika scenarion. Vi vill kommunicera och uppdatera vår plan i förhållande med FHMs aktuella riktlinjer.

I ett första steg begränsar vi registreringsnumren till 500 deltagare på Alliansloppet rullskidor och MTB och till 300 deltagare på Trollhättan City Trail. Fler startplatser kan öppnas upp om den faktiska begränsningen tillåter det.

Vid inställning eller begränsning av antalet deltagare kommer registreringsavgiften antingen att återbetalas eller flyttas till Trollhättan Action Week 2022.