< Tillbaka
Alliansloppet 2022

Tävlingsinformation / PM

Senast uppdaterad 2021-08-25

Informationen i detta PM kommer kompletteras/uppdateras löpande, var därför uppmärksam på förändringar och läs detta PM nära in på loppet.

Tävlingsdatum

Lördag 27 augusti 2022.

Anmälan

Alliansloppet 48 km MOTION:

399:- (från 4/4)
499:- (från 20/6) sista anmälningsdag 20/8
699:- Efteranmälan

Max antal deltagare 1 000 pers.

Alliansloppet 32 km MOTION:

449:- (från 4/4)
549:- (från 20/6) sista anmälningsdag 20/8
749:-
Efteranmälan

Max antal deltagare 500 pers.

Alliansloppet 16 km MOTION:

499:- (från 4/4)
599:- (från 20/6) sista anmälningsdag 20/8
799:-
Efteranmälan

Max antal deltagare 500 pers.

Alliansloppet Tävling/Elit 48 km

599:- (från 4/4)
699:- (från 20/6) sista anmälningsdag 20/8
899:-
Efteranmälan

Antal anmälning plats tävling klass: 200 pers.

Ordinarie anmälan är öppen till och med Lördag 20 augusti 2022.

Information för Juniorer:

Junior Dam/Herr (H17-20, D17-20) födda 2002-2006 kan deltaga på alla distanser i Alliansloppet Motion 16-32-48km och Alliansloppet Tävling/Elit 48km.

Anmälan

Efteranmälan

Efteranmälan på plats på Fredag 26/8 12:00-20:00 och Lördag 27/8 6:30-11:45. Sista ordinarie anmälningsdagen är 20 Augusti 2022.

Alliansloppsarenan

Alliansloppsarenan med start och mål är i fallområdet i Trollhättan vid Hansenplatsen och Tunet.

Start

Starten sker på Oscarsbron i södra delen av Alliansloppsarenan.
Startleden är markerade med skyltar.

Banan

Banan följer samma sträckning som tidigare år (se karta nedan).Banan är tydligt uppmärkt med sprejade pilar på asfalten, pilar på stolpar och plastband. Kilometerskyltar visar åkt sträcka från start. Banvakter finns i alla stora korsningar.

OBS!

Vanliga trafikregler gäller – vägarna är EJ avstängda.

Ingen åkning på banan från 5 minuter innan start (”Clear course”).

Gäller även ledare, servicepersonal och supporters.

Höjdprofil

Alliansloppet PM hojdprofil

Starttider/Klasser

För detaljerat tidsschema se ”Startförfarande”.

Kl.08:00
Herrar och Damer Motion 48 km
Herrar och Damer Motion 32 km
Herrar och Damer Motion 16 km

kl. 11:45 Herrar Elit/Tävling 48 km

kl. 11:55 Damer Elit/Tävling 48 km

Startförfarande

För de starttider/klasser där antalet åkare är stort kommer startleden att startas två och två med två minuts mellanrum enligt tabellerna nedan.

SAMTLIGA åkare inom en starttid/klass skall i god tid stå uppställda för start i respektive startled. Efter första start i sin starttid/klass rullar samtliga kvarvarande startled fram så att de främsta i nästkommande två startled står vid startlinjen. När dessa har startat rullar kvarvarande startled fram i väntan på sin start osv.

Det är gott om tid att förflytta sig, så ta det lugnt, visa hänsyn och följ funktionärernas instruktioner.

Seedning

Seedning för Alliansloppet  baseras på:

  • Resultat från Alliansloppet 2021 och Vasaloppet 2022
  • Resultat även från Birkebeinerrenet, Tanumsloppet, Nybrorullen, UVK-rullen, Bessmerrullen och Klarälvsloppet och Båstad-Mölle.
  • Eventuellt FIS-poäng

Läs mer om seedning här.

Parkering

Ingen parkering vid start och mål.

Läs mer om parkering här.

Tävlingsexpedition

Tävlingsexpeditionen finns på Alliansloppsarenaen bredvid nummerlappstältet.

Öppettider:

Fredag 26:e augusti kl. 12:00 – 20:00
Lördag 27:e augusti kl. 6:30 – 11:45

Nummerlappar

Nummerlapp och tidtagningschip hämtas i nummerlappstältet på Alliansloppsarenan.

Nummerlappsutdelningen är öppen:
Fredag 26:e augusti kl. 12:00-20:00
Lördag 27:e augusti kl. 6:30-11:45

Nummerlapp skall bäras på mage och rygg och får inte vikas.

Tidtagningschip skall fästas enligt instruktion som medföljer chipet.
Motion: chip (2st) för tidtagning sätts på var sida av hjälmen.
Tävling: Nummerlapp att fästa på bröstet samt ett chip att fästa runt vrist
Elit: Nummerlappsvästar samt två chip, ett runt respektive vrist

Dusch/ombyte

Dusch och ombyte tillhandahålls i Arena Älvhögsborg (ca 1 km från start och mål) och är öppen kl 07:00 – 17:00.

Toaletter

Toaletter finns på Alliansloppsarenan.

Väskinlämning

Väskinlämning finns och sker på angiven plats på Alliansloppsarenan.

Säkerhet

Sportmannaskap och allas säkerhet är något vi prioriterar högt och du är en del av den!

Genom att var och en håller ett högt sportmannaskap innan och under tävlingen ser vi tillsammans till att undvika olyckor och sprida en god kultur inom sporten.

För att undvika olyckor i Alliansloppet gäller följande:

 • Använd godkänd hjälm och skyddsglasögon.
 • Följ direktiv från polis och Alliansloppets funktionärer!
 • Använd hjul och övrig utrustning godkänd av Alliansloppet.
 • Under loppet, håll till höger på vägen och hindra aldrig någon som vill köra om dig.
 • Sakta ner i god tid innan skarpa kurvor!
 • Det är inte tillåtet att köra på tävlingsbanan till och från langningszonerna under loppet!
 • Vi rekommenderar att ni parkerar bilen på anvisade parkeringsplatser eller lämplig plats och promenerar in till langningszonerna.
 • Alliansloppet tillhandahåller extra stavar vid toppen av första backen, efter Båberg samt langningszonen på Alliansloppsarenan.
 • Langning av dricka, stavar mm får ej ske utanför uppmärkta langningszoner.
 • Om en olycka inträffar är det din skyldighet att stanna och kontrollera om den skadade klarar sig själv eller behöver hjälp. Vid mindre skador ring Alliansloppet säkerhet: Reine Lundgren +46 790 790 529
 • Ring 112 och begär ambulans om det är akut!
 • Om en allvarlig olycka inträffar kommer loppet att pausas. Stanna på din plats och bilda ett led i den ordning du hade när olyckan inträffade. Avvakta order från tävlingsledningen och eventuell omstart.

Varvning och mål

OBS: För Alliansloppet Elit/Tävling finns ingen varvnings- eller målkorridor utan är hela vägen fri att åka på!

Alliansloppet Motion: varvning sker på Alliansloppsarenan. Håll höger sida av refug vid varvning och håll vänster sida vid målgång.
Banan kommer vara separerad från refugen ca 150 meter innan mållinjen fram till mållinjen. Målgång i fel fålla kan medföra diskvalificering.

Alliansloppet PM varvning mal

Vätska

Vätska kommer erbjudas på två vätskedepåer (se bankartan):

 • Vid Båberg (mitt på varvet)
 • Efter mållinjen på start- och målområde.

Egen langning kommer endast att vara tillåtet i markerade langningszonerna, ”coaching zone” (se bankartan). Langning utanför dessa leder till diskning.

Endast ”stående langning” tillåten, dvs ej springa/cykla med åkare.

Skräpzoner

I vår ambition för ett hållbart event har vi fem skräpzoner på banan, vid våra två vätskestationer samt efter toppen av Landbergsliden, efter järnvägskorsningen innan Båberg samt på Allévägen (se Littering zone på kartan).

Lånestavar

Om olyckan är framme och din stav skadas erbjuder vi lånestavar vid tre olika stavdepåer (se bankartan):

 • På toppen på ”startbacken” i samband med starten och sedan efter mållinjen i samband med varvningarna på Alliansloppsarenan
 • I uppförsbacken efter Båberg
 • Efter mållinjen på Alliansloppsarenan

Dessutom kommer en ”stav-cykel” följa täten av Damer ELIT 48 km och en täten av Herrar ELIT 48 km. Åkare söker själva upp dessa (backar bak och åker upp parallellt) för att erhålla stav.

När en åkare väljer att ta en stav av en funktionär noteras åkarens nummer, Staven skall återlämnas vid Nummerlappsutdelningen. Ej återlämnad stav kommer att faktureras. Den trasiga staven kommer kunna återfås vid Nummerlappsutdelningen, men vi kan inte lova någon exakt tidpunkt. Staven kan även återfås efter tävlingsdagen.

Egen stavutdelning är endast tillåten i markerade langningszoner, ”coaching zone” (se bankartan). Stavutdelning utanför dessa zoner leder till diskning.

Materialkontroll

Materialkontroll kommer att ske genom stickprov före loppet.

Utmed banan kommer vi filma vissa partier.

Efter loppet kommer de 200 första åkarna kontrolleras och därefter stickprov på övriga.

Samtliga funktionärer har rätt/skyldighet att rapportera åkare som har ”onormal” fart och dessa åkare kommer att kontrolleras extra efter loppet.

Otillåten utrustning/material medför diskning.

Åktidsbegränsning/”Repet”

Av säkerhetsskäl kommer utpassering på ett nytt varv på banan att stängas cirka kl10:30 för ALLIANSLOPPET MOTION

Brutet lopp

Om du är tvungen att bryta loppet måste du av säkerhetsskäl informera funktionärerna på arenan vid målområdet.

Om du inte anmäler i målet att du bryter betraktas du vara ute i banan och eftersök kommer att ske.

Du får INTE passera mållinjen med chip om du bryter.

Resultatlista

Resultatlista anslås på Alliansloppsarenan samt publiceras på hemsidan.

Protest

Eventuella protester skall inlämnas till tävlingssekreteraren senast 15 min efter att inofficiell resultatlista anslagits på resultattavlan, kostnad 500 SEK.

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns på Alliansloppsarenan och på stav-cykel utmed banan.

Räddningstjänst och funktionärer är informerade.

Om du behöver hjälp av sjukvårdspersonal ta dig antingen till Alliansloppsarenan eller kontakta en funktionär som tillkallar hjälp.

Sjukvårdspersonalen nås via Robert Roos, +46 736 753 124

Har du egen telefon kan du alltid ringa 112!

Försäkring

Deltagare som är medlemmar i klubb ansluten till Svenska Skidförbundet (SSF) har ett visst försäkringsskydd.
Övriga deltagare är försäkrade via sin anmälan i Alliansloppet.

Avanmälan

Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören.

RaceID erbjuder Refund Protect som en extra tjänst för kunder som köper biljetter till ett evenemang på RaceID. Återbetalningsskydd låter deltagare kräva en fullständig återbetalning av sin registreringsavgift (inklusive eventuella extrautrustning och ytterligare produkter som köpts vid registrering) om deltagaren inte kan delta i ditt evenemang på grund av nödsituationer. Processen och återbetalningen täcks och hanteras av Protect Group.

Pris för deltagaren =10% av transaktionssumman.

Inställt arrangemang

Om loppet på grund av extraordinära omständigheter (force majeure) måste ställas in, deltagarna har två val:

 • Överför anmälan för 2023.
 • Få återbetalning av halva anmälningsavgiften.

Tävlingsform/Tävlingsregler

 • Tävlingen sker enligt Svenska Skidförbundets regler.
 • Tävlingen genomförs i klassisk teknik, all annan åkning är förbjuden och medför diskvalifikation. Utmed banan finns funktionärer som kontrollerar åktekniken med video. Tävlingen kommer att TV-sändas och en kontrollant kommer att följa TV-bilderna och har rättighet att diska åkare.
 • Materialet i de hjul som är godkända att tävla på skall motsvara respektive tillverkares normalhjul benämnda typ 2 samt Elpex Rosa PU 2. Tävlingen följer Svenska Skidförbundets rekommendationer gällande hjul vid rullskidtävlingar. Läs mer om hjul här.
 • Minst ett hjul på varje skida måste vara utrustat med backspärr.
 • Hjälm och glasögon är obligatoriskt. Vid regn är glasögon frivilligt.
 • Stavlängden får högst vara 83 % av skidåkarens kroppslängd plus 2 cm. (se ICR 2020, paragraf 343.8.2 på SSF:s hemsida). Kroppslängden mäts med skidpjäxorna påtagna när åkaren står på en plan yta. Stavlängden mäts från stavspetsen upp till handremmens överkant där den fäster i handtaget. Alla mått avrundas till närmast hela centimeter enligt: mindre än 0,5 cm avrundas nedåt och 0,5 cm eller mer avrundas uppåt,
 • Deltagande sker på egen risk och varje anmälan är personlig och kan inte överlåtas
 • Åkning sker på allmänna vägar och vanliga trafikregler gäller – Håll till höger.

Stavspetsar

SSF vill göra alla deltagare uppmärksamma på att nya regler gällande stavspetsar träder i kraft under sommaren.

Spetsar måste vara utformad enligt följande:

Då stavspetsar i nuläget kan vara svåra att köpa så har SSF beslutat att på de tävlingar som arrangeras i Sverige under sommaren 2022, endast kontrollera och provmäta spetsar, åkare som deltar på dessa tävlingar kommer inte få startförbud på grund av felaktiga spetsar.

SSFs starka uppmaning är dock att samtliga deltagare på sommarens tävlingar redan från början av sommaren försöker ordna regelrätta spetsar.

Under sommaren 2023 kommer reglementet gälla fullt ut och åkare med felaktiga spetsar kommer inte tillåtas starta.

Info Alliansloppet ELIT

Lagledarmöte

Per gemensamt beslut mellan SSF och Alliansloppet genomförs inget fysiskt
lagledarmöte för att minimera smittspridningsrisken.
Det digitala lagledarmöte kommer att genomföras fredag 26 augusti kl. 19:00.

Länk till lagledarmötet här.

Presentationen kommer att publiceras efter mötet.

Prisutdelning

Blomster ceremoni sker efter att officiell resultatlista publicerats ca kl 14:30  i målområdet och annonseras av speakern.

Prisceremoni hålls på torget i Trollhättan klockan 16:00.
För att erhålla prispengar förväntas top 6 i Herrar samt Damer Alliansloppet 48 km att närvara på prisceremonin efter loppet.

Priser

Placering 1-6 i Herrar  och Damer 48 km Alliansloppet ELIT

 • 1: SEK 50 000
 • 2: SEK 20 000
 • 3: SEK 10 000
 • 4: SEK 8 000
 • 5: SEK 5 000
 • 6: SEK 2 000

Spurtpris

Det kommer finnas spurtpriser till bästa dam respektive herr i Herrar samt Damer Elite 48 km.

Landbergsliden varv 2 : 5 000:- Damer och Herrar
Landbergsliden varv 3 : 5 000:- Damer och Herrar

Se bankartan för spurtprisernas placering.

Låneskidor

ALLA åkare i Alliansloppet Elit och Tävlingsklass Herrar och Damer48 km kommer att förses med skidor från Alliansloppet: SWENOR  hjul nummer 3 från samma batch.

Respektive åkare hämtar själv sina låneskidor innan start på väg till Oscarsbron, utlämningen öppnar 10:45 och åkaren ansvarar sedan själv för skidorna fram till start.

För åkare i startled 1 och 2 samt top 30 damer hämtas skidorna hos SWENOR / ll-agenturer placerade innan startområdet.
För åkare i startled 3 och 4 samt resterande damer hämtas skidorna hos Rullskidcenter placerade innan startområdet.

OBS!

Det är respektive åkares ansvar att hämta och ta med låneskidorna till startledet.

Tävlingsledare och övriga funktionärer

Tävlingsledning:

Tävlingsledare: Fredrik Liljesäter
Tävlingssekreterare: Niclas Lund
Banchef/säkerhetschef: Reine Lundgren

Jury

FIS Technical Delegate (TD): Björn Westerström
FIS Assistant TD: Annika Dahlman
Tävlingsledare: Fredrik Liljesäter