< Tillbaka
Alliansloppet 2024

Tävlingsinformation / PM

Senast uppdaterad 2024-06-07

Informationen i detta PM kommer kompletteras/uppdateras löpande, var därför uppmärksam på förändringar och läs detta PM nära in på loppet.

Tävlingsdatum

Lördag 24 augusti 2024.

Anmälan

Alliansloppet 16 & 32 km MOTION och 32km JUNIOR:

449 kr – 4 MAR – 31 MAJ 2024
549 kr – 1 JUN – 17 AUG 2024  – sista ordinarie anmälningsdag
749 kr – 18 AUG – 24 AUG 2024 – Efteranmälan online på RaceID till 30 min innan start.

Max antal deltagare 500 pers/ distans

Alliansloppet 48 km MOTION:

549 kr – 4 MAR – 31 MAJ 2024
649 kr – 1 JUN – 17 AUG 2024  – sista ordinarie anmälningsdag
799 kr – 18 AUG – 24 AUG 2024 – Efteranmälan online på RaceID till 30 min innan start.

Max antal deltagare 1 000 pers.

Alliansloppet Tävling/Elit 48 km

749 kr – 4 MAR – 31 MAJ 2024
899 kr – 1 JUN – 17 AUG 2024  – sista ordinarie anmälningsdag
1099 kr – 18 AUG –  21 AUG 2024 ! Inga efteranmälan online och på plats !

Max antal anmälning plats tävling klass: 150 pers ”Först till kvarn”. Swenor hjul 3 låneskidor och elit nummerväst  ingår i anmälningsavgiften.

Observera att för att delta i Alliansloppet Tävling måste man kunna klara loppet på mindre än 2 timmar och 30 minuter. Tidsgränsen för att starta varv 3 (km 32) är 1 timme och 40 minuter.

Information för Juniorer:

NYTT för 2024! Den officiella tävlingsklassen för juniorer är Alliansloppet 32 km Junior. De tre bästa i U20-klassen för damer och herrar belönas med priser.

Observera att juniorer (H17-20, D17-20) födda mellan 2004-2007 har möjlighet att delta i alla distanser i Alliansloppet Motion (16 km, 32 km, 48 km) samt i Alliansloppet Tävling/Elit (48 km). För dessa tävlingar kommer det förmodligen inte att finnas officiella resultatlistor för juniorer.

Anmälan

Uppdaterad information om seedning och godkända hjul

Uppdaterat 07 juni 2024

Nya riktlinjer från SSF om godkända hjul samt nya seedningsregler från Vasaloppet har kommit den 5 juni 2024.  Ni hittar mer information via länken här. 

Alliansloppet kommer att följa den nya riktlinjerna. Vi är INTE nöjda med de nya seedningsreglerna och en diskussion med Vasaloppet har öppnats.

Vid frågor om godkända hjul. Kontakta Svenska Skidförbundet: Ludvig Remb ludvig.remb@skidor.com

Vid frågor om Vasaloppet nya seedningsregler. Kontakta Vasaloppet: Cathrine Mörk cathrine.mork@vasaloppet.se

Efteranmälan

Från och med måndagen den 18:e augusti är det möjligt att efteranmäla sig online på RaceID till en förhöjd avgift.

Direktanmälan på plats är också möjlig på fredagen den 23:e augusti mellan klockan 12:00 och 20:00 samt lördagen den 24:e augusti mellan klockan 7:00 och 8:30 (30 minuter innan start). Sista dagen för ordinarie anmälan är den 18:e augusti 2024

OBS: Ingen efteranmälan till tävlingsklassen.

Efteranmälan

Viktigt information

From den 1 juli 2023 MÅSTE ALLA som åker en rullskidstävling ha den nya typen av rullskidstruga med en minsta diameter på 30 mm (se typ i bilden nedan)

All info om den nya regeln finns att läsa här: https://www.skidor.com/idrotter/langdakning/nyheter/2022/2022-05-24-information-gallande-nya-tavlingsregler-sommaren-2022

Har ni frågor om den nya regeln är ni välkomna att kontakta seedning@alliansloppet.se

Alliansloppsarenan

Alliansloppsarenan med start och mål är i fallområdet i Trollhättan vid Hansenplatsen och Tunet.

Start

Starten sker på Oscarsbron i södra delen av Alliansloppsarenan.
Startleden är markerade med skyltar.

Banan

Banan följer samma sträckning som tidigare år (se karta nedan).Banan är tydligt uppmärkt med sprejade pilar på asfalten, pilar på stolpar och plastband. Kilometerskyltar visar åkt sträcka från start. Banvakter finns i alla stora korsningar.

OBS!

Vanliga trafikregler gäller – vägarna är EJ avstängda.

Ingen åkning på banan från 5 minuter innan start (”Clear course”).

Gäller även ledare, servicepersonal och supporters.

Höjdprofil

Alliansloppet PM hojdprofil

Starttider/Klasser

För detaljerat tidsschema se ”Startförfarande”.

Kl.9:00
Herrar och Damer Motion 48 km
Herrar och Damer JUNIOR TÄVLING 32KM
Herrar och Damer Motion 32 km
Herrar och Damer Motion 16 km

kl. 12.15 Damer Elit/Tävling 48 km

kl. 12.45 Herrar Elit/Tävling 48 km

Startförfarande

 

SAMTLIGA åkare inom en starttid/klass skall i god tid stå uppställda för start i respektive startled. Efter första start i sin starttid/klass rullar samtliga kvarvarande startled fram så att de främsta i nästkommande två startled står vid startlinjen. När dessa har startat rullar kvarvarande startled fram i väntan på sin start osv.

Det är gott om tid att förflytta sig, så ta det lugnt, visa hänsyn och följ funktionärernas instruktioner.

Seedning

Seedning för Alliansloppet  baseras på:

  • Resultat från Alliansloppet 2023 och Vasaloppet 2024
  • Resultat även från Birkebeinerrenet, Tanumsloppet, Nybrorullen, UVK-rullen, Bessmerrullen och Klarälvsloppet.
  • Eventuellt FIS-poäng

Läs mer om seedning här.

Parkering

Ingen parkering vid start och mål.

Läs mer om parkering här.

Tävlingsexpedition

Tävlingsexpeditionen finns på Alliansloppsarenaen bredvid nummerlappstältet.

Öppettider:

Fredag 23:e augusti kl. 12:00 – 20:00
Lördag 24:e augusti kl. 7:00 – 17:00

Nummerlappar

Nummerlapp och tidtagningschip hämtas i nummerlappstältet på Alliansloppsarenan.

Nummerlappsutdelningen är öppen:
Fredag 23:e augusti kl. 12:00-20:00
Lördag 24:e augusti kl. 07:00-14:30
Nummerlappar för TÄVLING/ELIT hämtas på LÖRDAG från 9:30

Nummerlapp i motion skall bäras på mage och får inte vikas.
Motion: chip sitter på nummerlappens insida.
Tävling: Nummerlapp att fästa på bröstet samt ett chip att fästa runt vrist
Elit: Nummerlappsvästar samt två chip, ett runt respektive vrist

Tidtagningschip skall fästas enligt instruktion som medföljer chipet.

Dusch/ombyte

Dusch och ombyte tillhandahålls i Arena Älvhögsborg (ca 1 km från start och mål) och är öppen kl 07:00 – 17:00.

Toaletter

Toaletter finns på Alliansloppsarenan.

Väskinlämning

Väskinlämning finns och sker på angiven plats på Alliansloppsarenan.

Säkerhet

Sportmannaskap och allas säkerhet är något vi prioriterar högt och du är en del av den!

Genom att var och en håller ett högt sportmannaskap innan och under tävlingen ser vi tillsammans till att undvika olyckor och sprida en god kultur inom sporten.

För att undvika olyckor i Alliansloppet gäller följande:

 • Använd godkänd hjälm och skyddsglasögon.
 • Följ direktiv från polis och Alliansloppets funktionärer!
 • Använd hjul och övrig utrustning godkänd av Alliansloppet.
 • Under loppet, håll till höger på vägen och hindra aldrig någon som vill köra om dig.
 • Sakta ner i god tid innan skarpa kurvor!
 • Det är inte tillåtet att köra på tävlingsbanan till och från langningszonerna under loppet!
 • Vi rekommenderar att ni parkerar bilen på anvisade parkeringsplatser eller lämplig plats och promenerar in till langningszonerna.
 • Alliansloppet tillhandahåller extra stavar vid toppen av första backen, efter Båberg samt langningszonen på Alliansloppsarenan.
 • Langning av dricka, stavar mm får ej ske utanför uppmärkta langningszoner.
 • Om en olycka inträffar är det din skyldighet att stanna och kontrollera om den skadade klarar sig själv eller behöver hjälp. Vid mindre skador ring Alliansloppet säkerhet: TBD
 • Ring 112 och begär ambulans om det är akut!
 • Om en allvarlig olycka inträffar kommer loppet att pausas. Stanna på din plats och bilda ett led i den ordning du hade när olyckan inträffade. Avvakta order från tävlingsledningen och eventuell omstart.

Varvning och mål

OBS: För Alliansloppet Elit/Tävling finns ingen varvnings- eller målkorridor utan är hela vägen fri att åka på!

Alliansloppet Motion: varvning sker på Alliansloppsarenan. Håll höger sida av refug vid varvning och håll vänster sida vid målgång.
Banan kommer vara separerad från refugen ca 150 meter innan mållinjen fram till mållinjen. Målgång i fel fålla kan medföra diskvalificering.

Alliansloppet PM varvning mal

Vätska

Vätska kommer erbjudas på två vätskedepåer (se bankartan):

 • Vid Båberg (mitt på varvet)
 • Efter mållinjen på start- och målområde.

Egen langning kommer endast att vara tillåtet i markerade langningszonerna, ”coaching zone” (se bankartan). Langning utanför dessa leder till diskning.

Endast ”stående langning” tillåten, dvs ej springa/cykla med åkare.

Skräpzoner

I vår ambition för ett hållbart event har vi fem skräpzoner på banan, vid våra två vätskestationer samt efter toppen av Landbergsliden, efter järnvägskorsningen innan Båberg samt på Allévägen (se Littering zone på kartan).

Lånestavar

Om olyckan är framme och din stav skadas erbjuder vi lånestavar vid tre olika stavdepåer (se bankartan):

 • På toppen på ”startbacken” i samband med starten och sedan efter mållinjen i samband med varvningarna på Alliansloppsarenan
 • I uppförsbacken efter Båberg
 • Efter mållinjen på Alliansloppsarenan

Dessutom kommer en ”stav-cykel” följa täten av Damer ELIT 48 km och en täten av Herrar ELIT 48 km. Åkare söker själva upp dessa (backar bak och åker upp parallellt) för att erhålla stav.

När en åkare väljer att ta en stav av en funktionär noteras åkarens nummer, Staven skall återlämnas vid Nummerlappsutdelningen. Ej återlämnad stav kommer att faktureras. Den trasiga staven kommer kunna återfås vid Nummerlappsutdelningen, men vi kan inte lova någon exakt tidpunkt. Staven kan även återfås efter tävlingsdagen. Åkare kan lämna personuppgifter vid nummerlappsutlämningen för att senare bli kontaktad.

Egen stavutdelning är endast tillåten i markerade langningszoner, ”coaching zone” (se bankartan). Stavutdelning utanför dessa zoner leder till diskning.

Materialkontroll

Materialkontroll kommer att ske genom stickprov före loppet.

Utmed banan kommer vi filma vissa partier.

Efter loppet kommer de 200 första åkarna kontrolleras och därefter stickprov på övriga.

Samtliga funktionärer har rätt/skyldighet att rapportera åkare som har ”onormal” fart och dessa åkare kommer att kontrolleras extra efter loppet.

Otillåten utrustning/material medför diskning.

Åktidsbegränsning/”Repet”

Av säkerhetsskäl kommer utpasseringen på sista varvet (km 32) på banan att stängas:

 • kl 11:20 för ALLIANSLOPPET MOTION (2 timmar och 20 minuter efter starten).
 • kl. 14:25  för ALLIANSLOPPET ELIT/TÄVLING ( 1 timme och 40 minuter efter starten)

Brutet lopp

Om du är tvungen att bryta loppet måste du av säkerhetsskäl informera funktionärerna på arenan vid målområdet.

Om du inte anmäler i målet att du bryter betraktas du vara ute i banan och eftersök kommer att ske.

Du får INTE passera mållinjen med chip om du bryter.

Resultatlista

Resultatlista anslås på Alliansloppsarenan samt publiceras på hemsidan.

Protest

Eventuella protester skall inlämnas till tävlingssekreteraren senast 15 min efter att inofficiell resultatlista anslagits på resultattavlan, kostnad 500 SEK.

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns på Alliansloppsarenan och på stav-cykel utmed banan.

Räddningstjänst och funktionärer är informerade.

Om du behöver hjälp av sjukvårdspersonal ta dig antingen till Alliansloppsarenan eller kontakta en funktionär som tillkallar hjälp.

Sjukvårdspersonalen nås via TBD

Har du egen telefon kan du alltid ringa 112!

Försäkring

Deltagare som är medlemmar i klubb ansluten till Svenska Skidförbundet (SSF) har ett visst försäkringsskydd.
Övriga deltagare är försäkrade via sin anmälan i Alliansloppet.

Avanmälan

Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören.

RaceID erbjuder Refund Protect som en extra tjänst för kunder som köper biljetter till ett evenemang på RaceID. Återbetalningsskydd låter deltagare kräva en fullständig återbetalning av sin registreringsavgift (inklusive eventuella extrautrustning och ytterligare produkter som köpts vid registrering) om deltagaren inte kan delta i ditt evenemang på grund av nödsituationer. Processen och återbetalningen täcks och hanteras av Protect Group.

Pris för deltagaren =10% av transaktionssumman.

Inställt arrangemang

Om loppet på grund av extraordinära omständigheter (force majeure) måste ställas in, deltagarna har två val:

 • Överför anmälan för 2025.
 • Få återbetalning av halva anmälningsavgiften.

Tävlingsform/Tävlingsregler

 • Tävlingen sker enligt Svenska Skidförbundets regler.
 • Tävlingen genomförs i klassisk teknik, all annan åkning är förbjuden och medför diskvalifikation. Utmed banan finns funktionärer som kontrollerar åktekniken med video. Tävlingen kommer att TV-sändas och en kontrollant kommer att följa TV-bilderna och har rättighet att diska åkare.
 • Materialet i de hjul som är godkända att tävla på skall motsvara respektive tillverkares normalhjul benämnda typ 2. Tävlingen följer Svenska Skidförbundets rekommendationer gällande hjul vid rullskidtävlingar. Läs mer om hjul här.
 • Minst ett hjul på varje skida måste vara utrustat med backspärr.
 • Hjälm och glasögon är obligatoriskt. Vid regn är glasögon frivilligt.
 • Stavlängden får högst vara 83 % av skidåkarens kroppslängd plus 2 cm. (se ICR 2020, paragraf 343.8.2 på SSF:s hemsida). Kroppslängden mäts med skidpjäxorna påtagna när åkaren står på en plan yta. Stavlängden mäts från stavspetsen upp till handremmens överkant där den fäster i handtaget. Alla mått avrundas till närmast hela centimeter enligt: mindre än 0,5 cm avrundas nedåt och 0,5 cm eller mer avrundas uppåt,
 • Deltagande sker på egen risk och varje anmälan är personlig och kan inte överlåtas
 • Åkning sker på allmänna vägar och vanliga trafikregler gäller – Håll till höger.

Stavspetsar

SSF vill göra alla deltagare uppmärksamma på att nya regler gällande stavspetsar har trätt i kraft under sommaren.

Spetsar måste vara utformad enligt följande:

Info Alliansloppet ELIT/ Tävling

Lagledarmöte

Per gemensamt beslut mellan SSF och Alliansloppet genomförs inget fysiskt
lagledarmöte för att minimera smittspridningsrisken.
Det digitala lagledarmöte kommer att genomföras fredag 23 augusti kl. 19:00.

Länk till lagledarmötet här.

Presentationen kommer att publiceras efter mötet.

Prisutdelning

Blomster ceremoni sker efter loppet ca kl TBD  i målområdet och annonseras av speakern.

Officiella Prisceremoni hålls på torget i Trollhättan klockan TBD
För att erhålla prispengar förväntas top 6 i Herrar samt Damer Alliansloppet 48 km att närvara på prisceremonin efter loppet.

Priser

Placering 1-6 i Herrar  och Damer 48 km Alliansloppet ELIT

 • 1: SEK 50 000
 • 2: SEK 20 000
 • 3: SEK 10 000
 • 4: SEK 8 000
 • 5: SEK 5 000
 • 6: SEK 2 000

Spurtpris

Det kommer finnas spurtpriser till bästa dam respektive herr i Herrar samt Damer Elite 48 km.

Landbergsliden varv 2 : 5 000:- Damer och Herrar
Landbergsliden varv 3 : 5 000:- Damer och Herrar

Se bankartan för spurtprisernas placering.

Låneskidor

ALLA åkare i Alliansloppet Elit och Tävlingsklass Herrar och Damer48 km kommer att förses med skidor från Alliansloppet: SWENOR  hjul nummer 3.

Respektive åkare hämtar själv sina låneskidor innan start på väg till Oscarsbron, utlämningen öppnar TBD för Damer och TBD för Herrar och åkaren ansvarar sedan själv för skidorna fram till start.

För åkare i klass ELIT Dam och Herr BIB 1-100 hämtas skidorna hos SWENOR / ll-agenturer placerade innan startområdet.
För åkare i klass ELIT/TÄVLING Herr BIB 101-299 hämtas skidorna hos Rullskidcenter placerade innan startområdet.

OBS!

Det är respektive åkares ansvar att hämta och ta med låneskidorna till startledet.

Tävlingsledare och övriga funktionärer

Tävlingsledning:

Tävlingsledare: Fredrik Liljesäter
Tävlingssekreterare: Niclas Lund
Säkerhetschef: Ulf Nyström
Banchef: Peter Westerberg

Jury

FIS Technical Delegate (TD): TBD
FIS Assistant TD: TBD
Tävlingsledare: Fredrik Liljesäter (SWE)