< Tillbaka
Alliansloppet 2021

Tävlingsinformation / PM

Senast uppdaterad 2021-04-25

Informationen i detta PM kommer kompletteras/uppdateras löpande, var därför uppmärksam på förändringar och läs detta PM nära in på loppet.

Tävlingsdatum

Lördag 28 augusti 2021.

Anmälan

Alliansloppet 48 km TÄVLING och MOTION:

599 kr – x Maj – 20 Augusti (sista anmälningsdag)

Alliansloppet 32 km TÄVLING och MOTION:

499 kr – x Maj – 20 Augusti (sista anmälningsdag)

Alliansloppet 16 km MOTION:

399 kr – x Maj – 20 Augusti (sista anmälningsdag)

Alliansloppet Stafetten (lag av 3)

1 100 kr/lag -x Maj – 20 Augusti (sista anmälningsdag)

 

Ordinarie anmälan är öppen till och med  fredag 20 augusti 2020.

Information för Juniorer i tävlingsklass

I tävlingsklass Junior Dam/Herr (H17-20, D17-20) 32 km skall man vara född 2001-2005.

Åkare som är födda 2005 får åka tävlingsklass 32 km men måste först söka och få en FIS-kod från Svenska skidförbundet (Kontakta Ludvig Remb på Svenska skidförbundet, ludvig.remb@skidor.com) innan anmälan till Alliansloppet görs.

Efteranmälan

Efteranmälan kan göras i tävlingsexpeditionen fredag 16 augusti kl. 14-21, lördag 17 augusti 07-9.30 för Motion och kl. 07-13 för Tävlingsklass.

Swish eller kontant betalning. Skriftliga resultat för minst ett av de utvalda seedningsloppen krävs för eventuell seedning.

Observera att det inte via efteranmälan går att seeda sig till startled 1 för klasserna Herrar (H21-) och Damer (D21-) Tävling 48 km!

Klass

Pris (SEK)

Tävling 48 km, Tävling 32 km samt Motion 48 km
850
Motion 32 km
750
Motion 16 km
550
Alliansloppet Stafetten
1 500

Alliansloppsarenan

Alliansloppsarenan med start och mål är i fallområdet i Trollhättan vid Hansenplatsen och Tunet.

Start

Starten sker på Oscarsbron i södra delen av Alliansloppsarenan.
Startleden är markerade med skyltar.

Banan

Banan följer samma sträckning som tidigare år (se karta nedan).Banan är tydligt uppmärkt med sprejade pilar på asfalten, pilar på stolpar och plastband.Kilometerskyltar visar åkt sträcka från start. Banvakter finns i alla stora korsningar.

Inför målgång på tredje varvet i Herrar (H21-) samt Damer (D21-) Tävling 48 km går banan för tätåkarna i respektive klass på Vänersborgsvägen hela vägen in mot mål från NÄL-rondellen istället för på cykelbanan som varv 1 och 2. Under denna perioden hänvisas ALLA åkare, dvs även eventuella åkare på varv 2 ut längs Vänersborgsvägen! Flaggvakter kommer tydligt signalera vilken bansträckning som gäller.

OBS! Förtydligande ang sista biten in mot mål efter NÄL-rondellen, varv 3: Vägen är avstängd för trafik och således tillåten för tävlande i båda filer, även rondeller.

OBS!

Vanliga trafikregler gäller – vägarna är EJ avstängda.

Ingen åkning på banan från 5 minuter innan start (”Clear course”).

Gäller även ledare, servicepersonal och supporters.

Höjdprofil

Alliansloppet PM hojdprofil

Starttider/Klasser

För detaljerat tidsschema se ”Startförfarande”.

TBD

Herrar och Damer Motion 48 km

Herrar och Damer Motion 32 km
Herrar och Damer Motion 16 km

Alliansloppet Staffeten 3 x 16km

TBD

Damer (D21-) Tävling 48 km
Damer Junior (D17-20) Tävling 32 km

TBD

Herrar (H21-) Tävling 48 km
Herrar Junior (H17-20) Tävling 32 km

Vid för få deltagare kan klasser slås samman.

Seedning

Seedning baseras på:

 • Resultat från Alliansloppet och Vasaloppet
 • FIS-poäng
 • Resultat även från Birken, Tanumsloppet, Nybrorullen, UVK-rullen, Bessmerrullen och Klarälvsloppet
 • Ski Team Sweden Roll Cup
 • World Classic Tour
 • Därutöver har arrangören rätt att seeda ”wildcards”.

Läs mer om seedning här.

Parkering

Ingen parkering vid start och mål.

Läs mer om parkering här.

Tävlingsexpedition

Tävlingsexpeditionen finns på Alliansloppsarenaen bredvid nummerlappstältet.

Öppettider:

Fredag 27 augusti, kl 14:00-21:00

Lördag 28 augusti, kl 07:00-13:30

Nummerlappar

Nummerlapp och tidtagningschip hämtas i nummerlappstältet på Alliansloppsarenan.

Nummerlappsutdelningen är öppen:

Fredag 27:e augusti kl 14:00 – 21:00

Lördag 28:e augusti kl 07:00 – 09:30 (Motion), respektive kl 07:00 – 13:00 (Tävling)

Nummerlapp skall bäras på mage och rygg och får inte vikas.

Tidtagningschip skall fästas enligt instruktion som medföljer chipet.

Dusch/ombyte

Dusch och ombyte tillhandahålls i Arena Älvhögsborg (ca 1 km från start och mål) och är öppen kl 08:00 – 18:00.

Toaletter

Toaletter finns på Alliansloppsarenan.

Väskinlämning

Väskinlämning finns och sker på angiven plats på Alliansloppsarenan.

Lagledarmöte

Ledare och tävlande är välkomna till tävlingsinformation Hotell Swania – 28 augusti kl. TBD

Lagledarmöte.ppt

Låneskidor

ALLA åkare seedade till första startled i Herrar (H21-) och Damer (D21-) Tävling 48 km kommer att förses med skidor från Alliansloppet.

Som riktlinje för Herrar (H21-) Tävling 48 km kommer åkare med tid under 2:00 timmar på Alliansloppet 2018 seedas till startled 1.

OBS!

För oförutsedda händelser så rekommenderas dessa åkare att ha med sig egna skidor till Trollhättan.

Låneskidor får testas:

TBD

Testet sker vid kyrkan ca 200 m söder om målet på Alliansloppsarenan.
Skidorna märks med åkarens startnummer och lämnas åter in till TBD för att erhållas i startområdet av Alliansloppet/TBD på tävlingsdagen på väg ut på Oscarsbron.

Respektive åkare hämtar själv sina låneskidor på väg till start på Oscarsbron.

Alliansloppet PM laneskidor

OBS!

Det är respektive åkares ansvar att hämta och ta med låneskidorna till startledet.

Startförfarande

För de starttider/klasser där antalet åkare är stort kommer startleden att startas två och två med två minuts mellanrum enligt tabellerna nedan.

StartledKlassStarttid
0Inlines 16-110:00
1Motion 48-110:02
2Motion 48-210:02
3Motion 48-310:04
4Motion 48-410:04
5Motion 32-110:06
6Motion 16-110:08
7Motion 16-210:08
StartledKlassStarttid
1D21 Tävling-113:40
2D17-20 Tävling-213:40
3D21 Tävling-313:40
StartledKlassStarttid
1H21 Tävling-113:55
2H17-20 Tävling-213:55
3H21 Tävling-313:57
4H21 Tävling-413:57
5H21 Tävling-513:59
6H21 Tävling-613:59

SAMTLIGA åkare inom en starttid/klass skall i god tid stå uppställda för start i respektive startled. Efter första start i sin starttid/klass rullar samtliga kvarvarande startled fram så att de främsta i nästkommande två startled står vid startlinjen. När dessa har startat rullar kvarvarande startled fram i väntan på sin start osv.

Det är gott om tid att förflytta sig, så ta det lugnt, visa hänsyn och följ funktionärernas instruktioner.

Säkerhet

Sportmannaskap och allas säkerhet är något vi prioriterar högt och du är en del av den!

Genom att var och en håller ett högt sportmannaskap innan och under tävlingen ser vi tillsammans till att undvika olyckor och sprida en god kultur inom sporten.

För att undvika olyckor i Alliansloppet gäller följande:

 • Använd godkänd hjälm och skyddsglasögon.
 • Följ direktiv från polis och Alliansloppets funktionärer!
 • Använd hjul och övrig utrustning godkänd av Alliansloppet.
 • Under loppet, håll till höger på vägen och hindra aldrig någon som vill köra om dig.
 • Sakta ner i god tid innan skarpa kurvor!
 • Det är inte tillåtet att köra på tävlingsbanan till och från langningszonerna under loppet!
 • Vi rekommenderar att ni parkerar bilen på anvisade parkeringsplatser eller lämplig plats och promenerar in till langningszonerna.
 • Alliansloppet tillhandahåller extra stavar vid toppen av första backen, efter Båberg samt langningszonen på Alliansloppsarenan.
 • Langning av dricka, stavar mm får ej ske utanför uppmärkta langningszoner.
 • Om en olycka inträffar är det din skyldighet att stanna och kontrollera om den skadade klarar sig själv eller behöver hjälp. Vid mindre skador ring Alliansloppet säkerhet: +46 767 84 31 46.
 • Ring 112 och begär ambulans om det är akut!
 • Om en allvarlig olycka inträffar kommer loppet att pausas. Stanna på din plats och bilda ett led i den ordning du hade när olyckan inträffade. Avvakta order från tävlingsledningen och eventuell omstart.

Varvning och mål

Varvning sker på Alliansloppsarenan: Håll höger sida av refug vid varvning och håll vänster sida vid målgång.

Banan kommer vara separerad från refugen ca 150 meter innan mållinjen fram till mållinjen.

Målgång i fel fålla kan medföra diskvalificering.

Alliansloppet PM varvning mal

Vätska

Vätska kommer erbjudas på två vätskedepåer (se bankartan):

 • Innan vid Båberg (mitt på varvet)
 • Efter mållinjen på start- och målområde.

Egen langning kommer endast att vara tillåtet i markerade langningszonerna, ”coaching zone” (se bankartan). Langning utanför dessa leder till diskning.

Endast ”stående langning” tillåten, dvs ej springa/cykla med åkare.

Lånestavar

Om olyckan är framme och din stav skadas erbjuder vi lånestavar vid tre olika stavdepåer (se bankartan):

 • På toppen på ”startbacken” i samband med starten och sedan efter mållinjen i samband med varvningarna på Alliansloppsarenan
 • I uppförsbacken efter Båberg
 • Efter mållinjen på Alliansloppsarenan

Dessutom kommer en ”stavbil” följa täten av Damer (D21-) Tävling 48 km och två stycken ”stavbilar” följa täten av Herrar (H21-) Tävling 48 km. Åkare söker själva upp dessa (åker upp parallellt) för att erhålla stav.

När en åkare väljer att ta en stav av en funktionär noteras åkarens nummer, Staven skall återlämnas vid Nummerlappsutdelningen. Ej återlämnad stav kommer att faktureras. Den trasiga staven kommer kunna återfås vid Nummerlappsutdelningen, men vi kan inte lova någon exakt tidpunkt. Staven kan även återfås efter tävlingsdagen.

Egen stavutdelning är endast tillåten i markerade langningszoner, ”coaching zone” (se bankartan). Stavutdelning utanför dessa zoner leder till diskning.

Spurtpris

Det kommer finnas spurtpriser till bästa dam respektive herr i Herrar (H21-) samt Damer (D21-) Tävling 48 km.

 • TBD

Se bankartan för spurtprisernas placering.

Materialkontroll

Materialkontroll kommer att ske genom stickprov före loppet.

Utmed banan kommer vi filma vissa partier.

Efter loppet kommer de 200 första åkarna kontrolleras och därefter stickprov på övriga.

Samtliga funktionärer har rätt/skyldighet att rapportera åkare som har ”onormal” fart och dessa åkare kommer att kontrolleras extra efter loppet.

Otillåten utrustning/material medför diskning.

Åktidsbegränsning/”Repet”

Av säkerhetsskäl kommer utpassering på ett nytt varv på banan att stängas cirka kl TBD för motionsklasserna och kl TBD för tävlingsklasserna.

Brutet lopp

Om du är tvungen att bryta loppet måste du av säkerhetsskäl informera funktionärerna på arenan vid målområdet.

Om du inte anmäler i målet att du bryter betraktas du vara ute i banan och eftersök kommer att ske.

Du får INTE passera mållinjen med chip om du bryter.

Resultatlista

Resultatlista anslås på Alliansloppsarenan samt publiceras på hemsidan.

Protest

Eventuella protester skall inlämnas till tävlingssekreteraren senast 15 min efter att inofficiell resultatlista anslagits på resultattavlan, kostnad 500 SEK.

Prisutdelning

Prisutdelning sker efter att officiell resultatlista publicerats ca kl TBD på stora scenen i målområdet och annonseras av speakern.
För att erhålla prispengar förväntas segrare i Herrar (H21-) Tävling 48 km samt Damer (D21-) Tävling 48 km även närvara på prisceremonin efter loppet.

Priser

Placering 1-6 i Herrar (H21-) och Damer (D21-) Tävling 48 km

Placering 1-3 i Herrar Juniorer (H17-20) och Damer Juniorer (D17-20) Tävling 32 km

Spurtpriser: se Spurtpris för mer information.

Ski Team Sweden Roll Cup: Se: skidor.com/Grenar/Rullskidor/Tavling/SkiTeamSwedenROLLCup/.

Word Classic Tour: Hederspris Athlete of the Day, se även: worldclassictour.com/rules

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns på Alliansloppsarenan och i stavbilarna utmed banan.

Räddningstjänst och funktionärer är informerade.

Om du behöver hjälp av sjukvårdspersonal ta dig antingen till Alliansloppsarenan eller kontakta en funktionär som tillkallar hjälp.

Har du egen telefon kan du alltid ringa 112!

Försäkring

Deltagare som är medlemmar i klubb ansluten till Svenska Skidförbundet (SSF) har ett visst försäkringsskydd.
Övriga deltagare är försäkrade via sin anmälan i Alliansloppet.

Avanmälan

Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören. Folksam kan återbetala din anmälningsavgift vid sjukdom och skada om du har tecknat avbeställnings- och olycksfallsförsäkringen Folksam Motionsloppsförsäkring Bas eller Folksam Motionsloppsförsäkring Stor

Inställt arrangemang

Om loppet på grund av extraordinära omständigheter (force majeure) måste ställas in, deltagarna har två val:

 • Överför anmälan för 2021.
 • Få återbetalning av halva anmälningsavgiften.

Tävlingsform/Tävlingsregler

 • Tävlingen sker enligt Svenska Skidförbundets regler.
 • Tävlingen genomförs i klassisk teknik, all annan åkning är förbjuden och medför diskvalifikation. Utmed banan finns funktionärer som kontrollerar åktekniken med video. Tävlingen kommer att TV-sändas och en kontrollant kommer att följa TV-bilderna och har rättighet att diska åkare.
 • Materialet i de hjul som är godkända att tävla på skall motsvara respektive tillverkares normalhjul benämnda typ 2 samt Elpex Rosa PU 2. Tävlingen följer Svenska Skidförbundets rekommendationer gällande hjul vid rullskidtävlingar. Läs mer om hjul här.
 • Minst ett hjul på varje skida måste vara utrustat med backspärr.
 • Hjälm är obligatoriskt. På grund av vädret är glasögon frivilligt!
 • Stavlängden får högst vara 83 % av skidåkarens kroppslängd plus 2 cm. (se ICR 2018, paragraf 396.10.1på SSF:s hemsida.) Kroppslängden mäts med skidpjäxorna påtagna när åkaren står på en plan yta. Stavlängden mäts från stavspetsen upp till handremmens överkant där den fäster i handtaget. Alla mått avrundas till närmast hela centimeter enligt: mindre än 0,5 cm avrundas nedåt och 0,5 cm eller mer avrundas uppåt,
 • Deltagande sker på egen risk och varje anmälan är personlig och kan inte överlåtas
 • Åkning sker på allmänna vägar och vanliga trafikregler gäller – Håll till höger.

Tävlingsledare och övriga funktionärer

Tävlingsledare: Mikael Jakobsson
Tävlingssekreterare: TBD
Banchef/säkerhetschef: TBD

Jury

FIS Technical Delegate (TD): TBD
FIS Assistant TD: TBD