Skip to main content
Information

Alliansloppet rullskidor och MTB 2020 som skjutits upp till oktober, är nu inställt.

By 9 september 2020No Comments

Restriktionerna som fortfarande gäller i Sverige tillåter inte att vi genomför Alliansloppet Rullskidor 48 – 32 – 16 km och Alliansloppet MTB i oktober.

Vi har gjort allt vad vi kunnat för att hitta en säker lösning för att kunna genomföra arrangemanget och försökte vinna tid genom att skjuta upp det till oktober. Tyvärr kan vi inte erbjuda ett säkert och roligt evenemang under nuvarande förutsättningar. Arrangemanget vi genomförde i slutet av augusti i Trollhättan under Alliansloppet Action Week samlade färre än 50 elitåkare och genomfördes utan publik. Det känns, med nuvarande förutsättningar, omöjligt att genomföra ett arrangemang som samlar hundratals deltagare och publik.

För de deltagare som redan registrerat sig finns följande alternativ

  • Få full återbetalning av anmälningsavgiften
  • Skjuta upp registreringen till Alliansloppet rullskidor och MTB 2021

För att ändra din anmälan, kontakta Niclas på seedning@alliansloppet.se.

Vi har redan riktat in oss mot 2021 med förhoppningen om att situationen kommer att förbättras och att vi kommer att kunna välkomna er till Trollhättan och en riktig folkfest.

Låt oss avsluta med positiva nyheter: GKN-loppet kommer att genomföras som ett virtuellt lopp 3 – 11 oktober och kommer att bestå av gång eller löpning 5 eller 8 km. 80% av registreringsavgiften (80 kr) kommer att betalas tillbaka till lokala klubbar och föreningar. Registreringen kommer att vara öppen från 22 september till 11 oktober. Mer information om det virtuella loppet finns på: http://www.alliansloppet.se/gkn-loppet/

Till våra rullskids- och cykelvänner säger vi ”Vi ses 2021”

 


English:

Alliansloppet rullskidor and MTB 2020 postponed in Oktober are finally cancelled.

The restrictions still in place in Sweden do not permit us to organise Alliansloppet Rollerski 48 – 32 -16 km and Alliansloppet MTB in good conditions.

We have tried our best to find a safe solution to organise the event and gain some time by postponing it until October. Unfortunately, we cannot offer you a safe and fun event in the actual conditions. The events that we have organised at the end of August in Trollhättan during Alliansloppet Action Week gathered less than 50 athletes and were forbidden to public. Then, it feel impossible to safely organise an event that gather hundreds of participants and public.

We are already turned towards 2021 with the high hope that the situation will get better and we will be able to welcome you in Trollhättan for a real sport celebration!

To our Rollerski and cycling friends, we say “See you in 2021”!

Obs: For the participants already registered, 2 choices will be offered:

  • Get full refund of your registration fee
  • Postponed your registration to Alliansloppet rullskidor or MTB in 2021

To change your registration, contact Niclas at seedning@alliansloppet.se

Let’s finish on a positive news. GKN loppet will be organised as a virtual race from the 3rd -11th October and will consist in a 5 and 8km distances to run or walk. The 80% of the registration fee (100kr) will be payed back to locals clubs and föreningar. The registration will open from 22nd of September to the 11th of Oktober. More information about the virtual event on: https://www.alliansloppet.se/gkn-loppet/